Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1516
Hôm qua:
2220
Tuần này:
1516
Tháng này:
20298
Tất cả:
1210980

Thủ tục hành chính

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 4294QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
Lĩnh vực: Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ :
Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2. Tiếp nhận hồ :
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn
2. Thi gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3. Xử lý hồ :
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.
Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch y ban nhân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả kết quả: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn
2. Thi gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thc thực hiện: Trực tiếp.
3. Thành phn, số lượng hồ :
a) Thành phần hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
4. Thi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện.
b) Cơ quan, người có thẩquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các phòng ban chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật Lao động năm 2012.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không.
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không 
File đính kèm:Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền..docx(16101kb)
Các thủ tục hành chính khác