Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1531
Hôm qua:
2220
Tuần này:
1531
Tháng này:
20313
Tất cả:
1210995

Thủ tục hành chính

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
Cơ quan Công bố/Công khai
UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục
T-THA-287944-TT
Cấp thực hiện
Cấp Huyện
Lĩnh vực
Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Người đề nghị thẩm định chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với người đề nghị thẩm định: Có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của Chủ đầu tư.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện để thực hiện thẩm định..
- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.
- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện.
- Người đề nghị thẩm định xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
 
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính UBND cấp huyện hoặc gửi theo đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh;
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;
- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt;
- Hồ sơ khảo sát xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;
- Dự toán xây dựng công trình;
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);
- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;
- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);
- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có);
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.
 
Số bộ hồ sơ
01 bộ (trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Văn bản quy định
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính.
Lệ phí
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Người đề nghị thẩm định
Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện.
Cơ quan được ủy quyền
Không
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
Kết quả thực hiện
Văn bản thông báo kết quả thẩm định.
Căn cứ pháp lý của TTHC
·         Thông tư 75/2014/TT-BTC
·         Luật 50/2014/QH13
·         Thông tư 03/2016/TT-BXD
·         Thông tư 18/2016/TT-BXD
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
File đính kèm:QĐ 257-4.1.doc(47616kb)
Các thủ tục hành chính khác