Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
687
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8634
Tháng này:
43872
Tất cả:
1042221

Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TTHC  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Cơ sở lập hồ sơ theo quy định, gửi Phòng LĐ-TB và XH
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức
1. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ
a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn cá nhân để bổ sung, hoàn thiện theo quy định
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
-          Bước 1: Cơ sở lập hồ sơ theo quy địn, gửi phòng LĐ-TB-XH.
-          Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng LĐ-TB-XH. Có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động.
Trong trường hợp hồ sơ của cs xin cáp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan Cấp giấy phespphair thông báo cho cơ sở biết để hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp cơ sở xin phép cấp Giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng VB cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơTrực tiếp.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị cấp giấy phép;
Bản sao QĐ thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký KD của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở;
Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định (như nêu tại mục “Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong nước.
 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp Huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hoạt động.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
+ Được thành lập hợp pháp theo quy định của PL.
+ Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không mặc tệ nạn XH và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hính ự hoặc đã bị kết án mà chưa xóa án tích;
+ Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăn sóc người khuyết tật đáp ứng các yêu cầu sau: có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn XH và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hính sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.
+ Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết tật có nuôi đưỡng người khuyết tật thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải đảm bảo các điều kiện về môi trường, csvc, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xh.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010.
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của CP quy định chi tiết và hướng dãn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật người cao tuổi
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
MẪU KẾT QUẢ TỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH : Không 
File đính kèm:Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.doc(55808kb)
Các thủ tục hành chính khác