Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
626
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8573
Tháng này:
43811
Tất cả:
1042160

Thủ tục hành chính

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện
Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Trung tâm có nhu cầu bổ nhiệm giám độc phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, nói rõ yêu cầu phải bổ nhiệm.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
+ Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ  đề nghị bổ nhiệm hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm trực thuộc.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:
+ Tờ trình đề nghị  người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm.
+ Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt.
+ Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm.
+ Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai.
+ Bản kê khai tài sản, thu nhập.
+ Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm.
+ Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm.
+ Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.
-Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm giám đốc đầu tiên của trung tâm mới thành lập:
+ Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm.
+ Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai.
+ Bản kê khai tài sản, thu nhập.
+ Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm.
+ Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.
+ Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:
+ Mẫu số 1: Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ( Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015).
+ Mẫu số 2: Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt ( Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015).
+ Mẫu số 3: Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm( Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015).
+ Mẫu số 2a- BNV/2007: Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
+ Bản kê khai tài sản, thu nhập ( theo phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập).
+ Mẫu số 5: Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm ( Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015).
-Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm giám đốc đầu tiên của trung tâm mới thành lập:
+ Mẫu số 6: Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ( Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015).
+ Mẫu số 2a- BNV/2007: Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
+ Bản kê khai tài sản, thu nhập ( theo phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập).
+ Mẫu số 7: Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác ( Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 - Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
- Quyết định số 685/2015/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không 
File đính kèm:Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện.doc(253440kb)
Các thủ tục hành chính khác