Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
669
Hôm qua:
3054
Tuần này:
8616
Tháng này:
43854
Tất cả:
1042203

Thủ tục hành chính

Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục nộp hồ sơ về UBND cấp huyện.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với Trung tâm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
+ Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
-UBND cấp huyện tổ chức thấm định hồ sơ.
-Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chi của trung tâm; cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của trung tâm theo quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Biên bản họp các thành viên góp vốn thành lập trung tâm về việc thông qua việc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận.
- Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư gồm:
+ Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư không lợi tức hoặc nhận lợi tức không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ quy định trong cùn thời kỳ.
+ Văn bản cam kết chệnh lệch giữu thu và chi từ hoạt đào tạo hàng năm của trung tâm là tài sản chung hợp nhất không phân chi của trung tâm, dùng để đầu tư và phát triển cơ sở vật chất; phát triển đội ngũ quản lý; cấp học bổng cho người học và sử dụng cho các mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng khác.
 + Cam kết hoạt động không vì lợi nhuận bằng văn bản với UBND cấp huyện nơi trung tâm giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính
- Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động; quy chế tài chính nội bộ của trung tâm và các minh chứng liên quan đến vốn điều lệ của trung tâm.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện nơi Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy định và quyết định công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 - Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
- Quyết định số 685/2015/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
 
File đính kèm:Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận..doc(50688kb)
Các thủ tục hành chính khác