Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
188
Hôm qua:
2334
Tuần này:
2522
Tháng này:
74403
Tất cả:
1458809

Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Cơ quan Công bố/Công khai
UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục
BTP-THA-276600
Cấp thực hiện
Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại TTHC
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực
Chứng thực
Trình tự thực hiện
+ Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.
+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.
+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ
Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Số bộ hồ sơ
01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí
2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính
2.000 đồng/trang
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân - Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
- Tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện (nơi Phòng Tư pháp lưu trữ hợp đồng giao dịch)
- Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi Ủy ban nhân dân cấp xã lưu trữ hợp đồng giao dịch
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
Kết quả thực hiện
Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Căn cứ pháp lý của TTHC
·         Thông tư 20/2015/TT-BTP
·         Thông tư 226/2016/TT-BTC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã
 
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
Các thủ tục hành chính khác