Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
718
Hôm qua:
1618
Tuần này:
2336
Tháng này:
37574
Tất cả:
1035923

Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lĩnh vực
Tôn giáo
Tên thủ tục hành chính:
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Sửa đổi lần thứ :
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với cá nhân, tổ chức tôn giáo: Không.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp.
3. Xử lý hồ sơ:
- Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác gửi hồ sơ đến phòng nội vụ.
- Phòng NV xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung hồ sơ trong trường hợp cần thiết.
- Phòng NV phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện căn cứ tờ trình của Phòng NV cấp hoặc không cấp GCN đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác. Trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b.Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, hoặc qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản Đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu);
+ Danh sách tu si;
+ Nội quy , quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;
+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của UBND cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng NV
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác chưa được cấp đăng ký hoạt động ở VN.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký dòng tu, tu viện howjc các tổ chức tu hành tập thể khác (Mẫu B10, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Cấp GCN dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác hoặc văn bản từ chối. (Nêu rõ lí do)
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Thông tư số01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
  
File đính kèm:Mẫu B9-10.docx(26120kb)
Các thủ tục hành chính khác