Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
734
Hôm qua:
1618
Tuần này:
2352
Tháng này:
37590
Tất cả:
1035939

Thủ tục hành chính

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Lĩnh vực
Tôn giáo
Tên thủ tục hành chính:
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Sửa đổi lần thứ:
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với cá nhân, tổ chức tôn giáo: Không.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Tổ chức tôn giáo cơ sở có hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi văn bản thông báo đến về Phòng Nội vụ;
- Phòng Nội vụ xem xét và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
- Phòng nV phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện căn cứ Tờ trình của phòng NV chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động ton giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b.Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)..
2. Cách thức thực hiện:
Tiếp nhận  hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, hoặc qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (Theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng NV
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, Thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động của tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (Nêu rõ lí do).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký ( Mẫu B22, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Thông tư số01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
                                                
File đính kèm:Mẫu B22.docx(24853kb)
Các thủ tục hành chính khác