Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1217
Hôm qua:
2195
Tuần này:
9998
Tháng này:
28782
Tất cả:
1219457

Thủ tục hành chính

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.
 
Lĩnh vực
Tôn giáo
Tên thủ tục hành chính:
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.
Sửa đổi lần thứ:
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với cá nhân, tổ chức tôn giáo: Không.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy Biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện gửi văn bản thông báo đến Phòng Nội vụ;
- Phòng Nội vụ xem xét văn bản thông báo và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
- Phòng NV phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện căn cứ Tờ trình của phòng NV chấp thuận hoặc không chấp thuận việc việc tổ chức quyên góp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
b.Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)..
2. Cách thức thực hiện:
Tiếp nhận  hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, hoặc qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
 (Theo mẫu).
Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ của tổ chức tôn giáo.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng NV
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với UBND cấp huyện nơi tổ chức quyên góp.
- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. ( Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Thông tư số01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
                                               
 
 
 
File đính kèm:Mẫu B30.docx(25783kb)
Các thủ tục hành chính khác