Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1167
Hôm qua:
2195
Tuần này:
9948
Tháng này:
28732
Tất cả:
1219407

Thủ tục hành chính

Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập; đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập; đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Ban giám đốc và cấp ủy trung tâm giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn nhiệm tới UBND cấp huyện.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với Trung tâm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
+ Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Căn cứ vào hồ sơ và đề nghị của Ban giám đốc và cấp ủy trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch UBND cấp huyệnxem xét, quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm.
+ Nhận xét, đánh giá về giám đốc trung tâm của Ban giám đốc và cấp ủy (nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm).
+ Bản tự nhận xét, đánh giá kiểm điểm của giám đốc trung tâm.
+ Tờ trình Ban giám đốc và cấp ủy đơn vị.
+ Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của giám đốc trung tâm
+ Hồ sơ giám đốc trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước của giám đốc trung tâm.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 - Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
- Quyết định số 685/2015/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không 
File đính kèm:5.Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập%3b đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục..docx(17019kb)
Các thủ tục hành chính khác