Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
773
Hôm qua:
1618
Tuần này:
2391
Tháng này:
37629
Tất cả:
1035978

Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên ham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh vieent ham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:]
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sác nội trú, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ
-          Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thủ trưởng cơ sở giáo dụn nghề nghiệp có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm hành chính công thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá nơi đối tượng cư trú.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với tổ chức, cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
+ Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
-Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức đối chiếu, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng LĐTB&XH hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo cho người học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác trực tiếp bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Phụ lục III an hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/6/2016.
-Bản sao giấy khai sinh;
- Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã ( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
- Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
- Đối với học sinh, sinh viên người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã ( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) và sổ hộ khẩu( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
- Đối với học sinh, sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) và sổ hộ khẩu( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
- Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung bằng tôt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt tạm thời ( Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
- Đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán, ngoài một số giấy tờ trên phải bổ sung giấy xác nhận ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/6/2016.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh,sinh viên đucợ cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học; lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần thứ 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm:
-Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;
- Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH thuộc UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác được cấp
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 + Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Phụ lục III an hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/6/2016.
+ Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/6/2016.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thur tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. công chức.
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thur tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. công chức.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
File đính kèm:Phụ lục III.docx(16762kb)
Các thủ tục hành chính khác