Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1201
Hôm qua:
2195
Tuần này:
9982
Tháng này:
28766
Tất cả:
1219441

Thủ tục hành chính

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa).
11. Tên thủ tục hành chính: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA- 243539
Lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định).
3. Trình tự tiếp nhận:
a) Đối với tổ chức, cá nhân:
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì phòng Giáo dục và đào tạo thông báo để nhà trường, nhà trẻ dân lập bổ sung và hoàn thiện. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế cho nhà trường, nhà trẻ dân lập.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ dân lập.
- Nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập đáp ứng các điều kiện quy định thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ dân lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có) .
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập: 01 bản chỉnh
2. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục, trong đó có cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 bản chỉnh
3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: tài chính, các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý: 01 bản chỉnh
4. Danh sách, kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ đầu tư, người dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên: 01 bản chỉnh
5. Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập: 01 bản chỉnh
6. Có tài liệu phục vụ cho việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non: 01 bản photocoppy
7. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế này: 01 bản chính
8. Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao, cho mượn, cho thuê đất hoặc giao, cho mượn trụ sở nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm: 01 bản sao công chứng
9. Có phương án huy động, quản lý, sử dụng kinh phí vốn để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 05 (năm) năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ dân lập được tuyển sinh: 01 bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Giáo dục và Đào tạo UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục và Đào tạo UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.
8. Phí, Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 Bảng điều kiện đính kèm
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non.
- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập.
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không
 
  
File đính kèm:4.Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường%2c nhà trẻ dân lập.doc(46080kb)
Các thủ tục hành chính khác