Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1274
Hôm qua:
2195
Tuần này:
10055
Tháng này:
28839
Tất cả:
1219514

Thủ tục hành chính

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
 
 
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Cơ sở xản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (theo phụ lục 01) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND huyện, thị xã, thành phố caaos và cơ sở quy định tại Khoanrt 3, điều 2 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNN ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTTNT , bao gồm:
  1. Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm nông lâm thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
  2. Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của BNNPTNN.
  3. Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của BNNPTNN.
  4. Cơ sở sản cuất dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng sản phẩm thực phẩm gắn liền với cơ sở sản xuất , kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;
đ.Cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của BNNPTNN và Bộ công thương (Khoản 4, điều 3, thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNN-BCT ngày 09/4/2014)
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng HĐND vàUBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
1.Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện, lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho hộ giá đình, cá nhân, tổ chức.
2. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thức phẩm theo linh vực quản lý.
3. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80 % sô câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên nghành. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá ( ngày kiểm tra) Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm cấp giấy xác nhận. Mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mấu số 02a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC ngày 09/4/2014.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đối với tổ chức (áp dụng đối với trang trại có GCN kinh tế trang trại do cấp huyện cấp)
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức ATTP theo mẫu số 01 a và mẫu số 01 b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014;
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức ATTTP ;
+ Bản sao giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
- Đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức ATTP theo Mẫu số 01a và Mấu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014.
+ Bản sao chứng minh thư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra).
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện , Tỉnh Thanh Hóa) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện, Tỉnh Thanh Hóa
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức  
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014.
8. Lệ phí: Phí thẩm định xác nhận kiến thức ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. (Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016): 30.000/người/ lần
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm( có hiệu lực 03 năm0 theo mẫu số 02 a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư kiên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ NN và PTNT quy định về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chínhquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của uBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.
 
 
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có 
File đính kèm:Danh muc SP nhom hang hoa.docx(33985kb)
Các thủ tục hành chính khác