Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
978
Hôm qua:
1675
Tuần này:
13632
Tháng này:
43458
Tất cả:
1107967

Thủ tục hành chính

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thừoi hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
 
 
Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thừoi hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND huyện/ thị xã/ thành phố cấp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện phải thẩm tra hồ sơ sơ  và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sỏ. Thời hạn của giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy Chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, Phòng NN và PTNT hoặc Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Cơ sở gửi hồ sơ trực tiếp; Qua bưu điện; Qua fax, email, mạng điện tử của Trung tâm hành chính công Thị xã.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện , Tỉnh Thanh Hóa)
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện, Tỉnh Thanh Hóa
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức  
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014.
8. Lệ phí: Không
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  ( Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũ).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.
- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh;
- Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ NN và PTNT quy định về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ NN và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp Tỉnh, cấp huyện.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chínhquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của uBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.
 
 
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
 
 
File đính kèm:Cap lai GCN du DK dam bao ATTP.docx(16203kb)
Các thủ tục hành chính khác