Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1060
Hôm qua:
1675
Tuần này:
13714
Tháng này:
43540
Tất cả:
1108049

Thủ tục hành chính

Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn)
 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: 
Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn)
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
     Chậm nhất là 10 ngày kể từ  khi nhận được kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn gửi kết luận đến cơ quan có chức năng cấp huyện.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ:
     Khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ:
 -  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn cho người nộp.
 -  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
 -  Cơ quan có chức năng cấp huyện sau khi nhận được kết luận của thanh tra có trách nhiệm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thu hồi rừng.
 -  Uỷ ban nhân dân huyện sau khi nhận được tờ trình của cơ quan có chức năng có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan có chức năng, Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 -  Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ đạo Uỷ ban nhân dân  xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả: 
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện theo thời gian ghi trên phiếu.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự trả:
     Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn mang Phiếu hẹn đến nhận Quyết định thu hồi rừng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp quả  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Tờ trình: 01 bản chính;
 - Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng: 01 bản chính, có mẫu.  
 - Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng: 01 bản chính.
Thời hạn giải quyết
Không quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân;
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp quả  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Lệ phí
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng. 

Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.    
Căn cứ pháp lý
-  Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11;
  -  Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
  -  Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng.
 
File đính kèm:4.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e%2c g%2c h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của (1).doc(42496kb)
Các thủ tục hành chính khác