Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1760
Hôm qua:
2639
Tuần này:
4399
Tháng này:
16423
Tất cả:
1477251

Thủ tục hành chính

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
 
Cơ quan Công bố/Công khai
UBND tỉnh Thanh Hóa
 
Mã thủ tục
BTP-THA-277390
 
Cấp thực hiện
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
 
Loại TTHC
TTHC được luật giao quy định chi tiết
 
Lĩnh vực
Đăng ký biện pháp bảo đảm
 
Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:
- Văn phòng đăng ký đất đai;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.
b) Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận vào sổ đăng ký; chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót.
c) Trả kết quả đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:
- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện có bảo đảm.
 
Thành phần hồ sơ
STT
Loại giấy tờ
Mẫu đơn, tờ khai
Số lượng
1
Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính)
2
Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót (01 bản chính)
3
Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung chứng nhận có sai sót
4
Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu)
 
Số bộ hồ sơ
01 bộ
Phí
không
không
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- pháp nhân, - Cá nhân, Hộ gia đình
Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Văn phòng đăng ký đất đai
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Đối với Thanh hóa chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm cho đến khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, cụ thể nộp hồ sơ :
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa, số 14 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
-  Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
Kết quả thực hiện
Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa chính do lỗi của mình hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký và Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký có sai sót trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sai sót. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu Giấy chứng nhận có sai sót.
Căn cứ pháp lý của TTHC
·         Luật 45/2013/QH13
·         Luật 97/2015/QH13
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
Các thủ tục hành chính khác