Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1803
Hôm qua:
2639
Tuần này:
4442
Tháng này:
16466
Tất cả:
1477294

Thủ tục hành chính

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
 
Cơ quan Công bố/Công khai
UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục
T-THA-287942-TT
Cấp thực hiện
Cấp Huyện
Loại TTHC
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.
a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
-  Đối với cá nhân, tổ chức: Không.
-  Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
Bước 3Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.
- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.
Lưu ý: Không
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư.
b. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
 
Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần hồ sơ
- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết(theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; (3) dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; (4) dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; (5) các phụ lục tính toán kèm theo; (6) các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; (7) các văn bản pháp lý có liên quan;
- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (6), (7) và văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
 
Số bộ hồ sơ
03 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
quy định tại Bảng số 12 – Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng.
Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tính bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
Đối tượng thực hiện
chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư.
Cơ quan được ủy quyền
Không
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
Căn cứ pháp lý của TTHC
·         30/2009/QH12
·         Thông tư 01/2013/TT-BXD
·         Luật 50/2014/QH13
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC
Không có thông tin
Các thủ tục hành chính khác