Theo phương án sản xuất, vụ chiêm xuân năm nay, toàn thị xã phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 1.323ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.259,3 tấn, trong đó diện tích cây lúa 514,14ha, sản lượng 3.059 tấn, cây mía diện tích 700 ha, sản lượng 47.600 tấn, rau màu các loại 51,53ha, sản lượng 747 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, thị xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, các tổ hợp tác trong công tác dịch vụ và lực lượng khuyến nông; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu nhập, tăng giá trị gia tăng trên 1 đơn vị sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; đồng thời tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Tại hội nghị, Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Bỉm Sơn đã triển khai các phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất năm 2020; phương án phòng trừ dịch hại vụ chiêm xuân năm 2019 – 2020 và kế hoạch diệt chuột sắp tới. Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai sản xuất vụ chiêm xuân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy ngành nông nghiệp cùng với các đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra góp phần cùng toàn thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025. Để hoàn thành mục tiêu của vụ chiêm xuân năm 2019 – 2020, đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương sớm có các giải pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành sản xuất; trong đó khẩn trương thu hoạch vụ trước, chỉ đạo làm đất và thực hiện gieo trồng đúng khung lịch thời vụ; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tăng năng suất, sản lượng; đặc biệt tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về công tác phòng trừ dịch hại và các biện pháp diệt chuột nhằm góp phần nâng cao năng suất của vụ chiêm xuân năm 2019 – 2020./.

Hà Nghĩa