Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
348
Hôm qua:
345
Tuần này:
1182
Tháng này:
1778
Tất cả:
28625

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Đăng lúc: 08:59:29 27/03/2017 (GMT+7)

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đất nước bước sang một trang sử mới: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ căn dặn. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, Ngày 12 tháng 12 năm 1975 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/TTg cấp đất cho Bộ Xây dựng để xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn; tiếp đó tháng 10 /1976 Nhà nước có Quyết định thành lập công trường xây dựng Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Quyết định 338 của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra mở ra một vận hội mới cho sự phát triển, tạo bước thay đổi căn bản đối với Bỉm Sơn trong tương lai; đồng thời đặt ra vấn đề cấp bách về tổ chức, bộ máy quản lý xã hội khu công nghiệp Bỉm Sơn

Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 29 tháng 6 năm 1977 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đã ký Quyết định 140/BT phê chuẩn việc thành lập Thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Ngày 26 tháng 10 năm 1977 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá Quyết định số 1014/QĐ/TU chỉ định 9 đồng chí là uỷ viên BCH đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn, tiếp đó, ngày 27/10/1977 UBND Tỉnh Thanh Hoá quyết định thành lập UBND lâm thời thị trấn Bỉm Sơn,do đồng chí Phạm Như Nhuần làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn. Đến ngày 18/12/1981 Hội đồng Bộ Trưởng có quyết định 157/HĐBT về thành lập thị xã Bỉm Sơn, từ đó UBND thị trấn Bỉm Sơn được đổi thành UBND Thị xã Bỉm Sơn.

Trải qua XI nhiệm kỳ hoạt động, UBND thị xã Bỉm Sơn đã không ngừng đổi mới và nâng cao phương thức chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển Thị xã lớn mạnh như ngày nay.

Nhiệm kỳ thứ I (1978-1979): Gồm 7 thành viên

- Ông: Phạm Như Nhuần – Chủ tịch UBND

- Ông: Dương Khắc Thái – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ II (1979-1980): Gồm 9 thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch UBND

- Ông: Dương Khắc Thái – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Vũ Xuân Tuyển – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ III (1981-1984): Gồm 9 thành viên

- Ông: Lê Doãn Toàn – Chủ tịch UBND

- Ông: Dương Khắc Thái – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Xuân Doãn – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ IV (1984-1987): Gồm 8 thành viên

- Ông: Lê Doãn Toàn – Chủ tịch UBND

- Ông: Tống Xuân Tứ – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ V (1987-1989): Gồm 8 thành viên

- Ông: Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch UBND

- Ông: Tống Xuân Tứ – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Lê Thăng – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Hà Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ VI (1989-1994): Gồm 10 thành viên

- Ông: Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch UBND

- Ông: Lê Đức Hạnh – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Nguyễn Văn Phép– Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Mai Xuân Chược – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ VII (1994-1999): Gồm 8 thành viên

- Ông: Lê Đức Hạnh – Chủ tịch UBND

- Ông: Tạ Ngọc Phước – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Mai Xuân Chược – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ VIII (1999-2004): Gồm 8 thành viên

- Ông: Lê Đức Hạnh – Chủ tịch UBND

- Ông: Tạ Ngọc Phước – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Mai Xuân Chược – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ IX (2004-2009): Gồm 8 thành viên

- Ông: Tạ Ngọc Phước – Chủ tịch UBND

- Ông: Trần Văn Công – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Lê Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ X (2011-2016): Gồm 9 thành viên

- Ông: Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã (Từ 8/2010 - Hết 3/2013)

- Ông: Bùi Huy Hùng– Chủ tịch UBND Thị xã (Từ tháng 4/2013)

- Ông: Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND

Nhiệm kỳ thứ X (2016-2021): Gồm 15 thành viên

- Ông: Bùi Huy Hùng– Chủ tịch UBND Thị xã

- Ông: Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND