Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
189
Hôm qua:
171
Tuần này:
360
Tháng này:
4777
Tất cả:
37173
Danh sách các nhiệm kỳ
Danh sách  nhân sự phòng kinh tế
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đất nước bước sang một trang sử mới: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ căn dặn. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, Ngày 12 tháng 12 năm 1975 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/TTg cấp đất cho Bộ Xây dựng để xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn; tiếp đó tháng 10 /1976 Nhà nước có Quyết định thành lập công trường xây dựng Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Quyết định 338 của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra mở ra một vận hội mới cho sự phát triển, tạo bước thay đổi căn bản đối với Bỉm Sơn trong tương lai; đồng thời đặt ra vấn đề cấp bách về tổ chức, bộ máy quản lý xã hội khu công nghiệp Bỉm Sơn

Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 29 tháng 6 năm 1977 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đã ký Quyết định 140/BT phê chuẩn việc thành lập Thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Ngày 26 tháng 10 năm 1977 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá Quyết định số 1014/QĐ/TU chỉ định 9 đồng chí là uỷ viên BCH đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn, tiếp đó, ngày 27/10/1977 UBND Tỉnh Thanh Hoá quyết định thành lập UBND lâm thời thị trấn Bỉm Sơn,do đồng chí Phạm Như Nhuần làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn. Đến ngày 18/12/1981 Hội đồng Bộ Trưởng có quyết định 157/HĐBT về thành lập thị xã Bỉm Sơn, từ đó UBND thị trấn Bỉm Sơn được đổi thành UBND Thị xã Bỉm Sơn.