Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3879
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7917
Tháng này:
26592
Tất cả:
1786497

Bỉm Sơn quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16/09/2019 17:43:51

Năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 11,7% trở lên, huy động vốn đầu tư phát triển đạt gần 2.900 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác đều được thị xã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cao hơn năm 2018. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đang tập trung chỉ đạo thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Thị xã Bỉm Sơn xác định, để huy động và nhanh chóng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên địa bàn điều quan trọng là phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

a.jpg
Vì vậy, đối với các dự án nhà nước thu hồi đất, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thị xã và nhà đầu tư ký cam kết, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra. Đối với các dự án nhà đầu tư tự thoả thuận, thị xã cử tổ công tác để hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của Nhà nước và hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân.


b.jpg
Ông Lê Tiến Dũng- Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn:"Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, Công ty xi măng Long Sơn được chính quyền địa phương phối hợp để thỏa thuận với người dân. Sau 2 tháng thực hiện, phần phần mặt bằng để xây dựng dự án cũng đã tương đối và trong dự kiến khoảng trung tuần tháng tám chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương và người dân giải phóng xong khu vực thi công và phần mặt bằng còn lại đảm bảo đúng kế hoạch và triển khai dự án theo tiến độ đề ra".

Không chỉ đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thị xã Bỉm Sơn còn tăng cương truyền truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, trong đó có việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước để đảm bảo sự phát triển bền vững.
c.jpg
Theo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt gần 12.000 tỷ đồng, đạt 51,3% so với kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ. Các ngành, công nghiệp xây dựng, dịch vụ, nông lâm, thuỷ sản đều đạt từ trên 51% trở lên.

d.jpg
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu mà nếu không có sự hỗ trợ của tỉnh, sự quyết liệt của cấp uỷ chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân thì Bỉm Sơn khó có thể hoàn thành. Ví dụ như chỉ tiêu về môi trường khó đạt khi chưa có giải pháp căn cơ, trật tự đô thị vẫn chưa thực sự đảm bảo.


e.jpg
Ông Bùi Huy Hùng- Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn:"Điều quan trọng là phải rửa được đà tăng trưởng kinh tế, được tốc độ phát triển sự chuyển biến tích cực trong những năm tiếp theo. Muốn như vậy ngoài những mục tiêu đề ra phải đảm bảo chính xác, trọng điểm, trọng tâm thì việc cả hệ thống chính trị các phường xã sẽ phải vào cuộc để chúng ta thực hiện nghiêm kỷ cương kỉ luật hành chính, cải cách mạnh mẽ hành chính, đổi mới để làm sao thực hiện một cách hiệu quả"

Sau hơn nửa năm thực hiện nhiệm vụ, các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị của thị xã Bỉm Sơn đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt chưa làm được và dự báo khả năng thực hiện, từ đó, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể để có thể hoàn thành cao nhất mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thành nhiệm vụ của thị xã trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

VTV


Bỉm Sơn quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 16/09/2019 17:43:51 (GMT+7)

Năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 11,7% trở lên, huy động vốn đầu tư phát triển đạt gần 2.900 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác đều được thị xã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cao hơn năm 2018. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đang tập trung chỉ đạo thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Thị xã Bỉm Sơn xác định, để huy động và nhanh chóng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên địa bàn điều quan trọng là phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

a.jpg
Vì vậy, đối với các dự án nhà nước thu hồi đất, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thị xã và nhà đầu tư ký cam kết, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra. Đối với các dự án nhà đầu tư tự thoả thuận, thị xã cử tổ công tác để hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của Nhà nước và hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân.


b.jpg
Ông Lê Tiến Dũng- Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn:"Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, Công ty xi măng Long Sơn được chính quyền địa phương phối hợp để thỏa thuận với người dân. Sau 2 tháng thực hiện, phần phần mặt bằng để xây dựng dự án cũng đã tương đối và trong dự kiến khoảng trung tuần tháng tám chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương và người dân giải phóng xong khu vực thi công và phần mặt bằng còn lại đảm bảo đúng kế hoạch và triển khai dự án theo tiến độ đề ra".

Không chỉ đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thị xã Bỉm Sơn còn tăng cương truyền truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, trong đó có việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước để đảm bảo sự phát triển bền vững.
c.jpg
Theo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt gần 12.000 tỷ đồng, đạt 51,3% so với kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ. Các ngành, công nghiệp xây dựng, dịch vụ, nông lâm, thuỷ sản đều đạt từ trên 51% trở lên.

d.jpg
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu mà nếu không có sự hỗ trợ của tỉnh, sự quyết liệt của cấp uỷ chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân thì Bỉm Sơn khó có thể hoàn thành. Ví dụ như chỉ tiêu về môi trường khó đạt khi chưa có giải pháp căn cơ, trật tự đô thị vẫn chưa thực sự đảm bảo.


e.jpg
Ông Bùi Huy Hùng- Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn:"Điều quan trọng là phải rửa được đà tăng trưởng kinh tế, được tốc độ phát triển sự chuyển biến tích cực trong những năm tiếp theo. Muốn như vậy ngoài những mục tiêu đề ra phải đảm bảo chính xác, trọng điểm, trọng tâm thì việc cả hệ thống chính trị các phường xã sẽ phải vào cuộc để chúng ta thực hiện nghiêm kỷ cương kỉ luật hành chính, cải cách mạnh mẽ hành chính, đổi mới để làm sao thực hiện một cách hiệu quả"

Sau hơn nửa năm thực hiện nhiệm vụ, các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị của thị xã Bỉm Sơn đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt chưa làm được và dự báo khả năng thực hiện, từ đó, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể để có thể hoàn thành cao nhất mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thành nhiệm vụ của thị xã trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

VTV