Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
773
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3648
Tháng này:
17266
Tất cả:
926589

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/04/2019 17:30:03

Sáng 18-4, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

XM.jpg


Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; quy chế quản trị nội bộ; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; các tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Năm 2018, trước tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường xi măng, Vicem Bỉm Sơn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ. Do đó, các chỉ tiêu sản xuất của đơn vị đều vượt so với kế hoạch đề ra. Sản lượng clinker đạt hơn 3 triệu tấn, tăng 2% so với kế hoạch và 9% so với cùng kỳ; sản lượng xi măng đạt 3,4 triệu tấn, tăng 11% so với kế hoạch và 25% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt gần 4,4 tỷ đồng. Doanh thu của đơn vị đạt 3.678 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đòng; nộp ngân sách Nhà nước 146 tỷ đồng; thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện. Cũng trong năm 2018, giá trị đầu tư các dự án đơn vị thực hiện đạt 184,9 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư thực hiện các hạng mục của Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao.

Năm 2019, Vicem Bỉm Sơn sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, sSản xuất clinker đạt hơn 3,1 triệu tấn; tổng sản lượng tiêu thụ 4,4 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 4.005 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 171 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 156 tỷ đồng. Tiếp tục nghiên cứu, cải thiện chất lượng clinker và giảm tiêu hao than, giảm giá thành sản xuất. Đồng thời, bám sát hệ thống phân phối, đánh giá kết quả phân phối theo sản lượng cam kết, đẩy mạnh ứng dụng thông tin sâu nhằm hiện đại hóa hoạt động tiêu thụ. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao và đưa vào hoạt động trong quý 2-2019.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các cổ đông đã chất vấn Đoàn Chủ tịch một số nội dung liên quan đến phương án sản xuất, tiêu thụ, định hướng chiến lược phát triển, phương án phân phối lợi nhuận. Các thành viên Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông và đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình.

Minh Hằng

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đăng lúc: 23/04/2019 17:30:03 (GMT+7)

Sáng 18-4, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

XM.jpg


Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; quy chế quản trị nội bộ; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; các tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Năm 2018, trước tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường xi măng, Vicem Bỉm Sơn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ. Do đó, các chỉ tiêu sản xuất của đơn vị đều vượt so với kế hoạch đề ra. Sản lượng clinker đạt hơn 3 triệu tấn, tăng 2% so với kế hoạch và 9% so với cùng kỳ; sản lượng xi măng đạt 3,4 triệu tấn, tăng 11% so với kế hoạch và 25% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt gần 4,4 tỷ đồng. Doanh thu của đơn vị đạt 3.678 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đòng; nộp ngân sách Nhà nước 146 tỷ đồng; thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện. Cũng trong năm 2018, giá trị đầu tư các dự án đơn vị thực hiện đạt 184,9 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư thực hiện các hạng mục của Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao.

Năm 2019, Vicem Bỉm Sơn sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, sSản xuất clinker đạt hơn 3,1 triệu tấn; tổng sản lượng tiêu thụ 4,4 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 4.005 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 171 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 156 tỷ đồng. Tiếp tục nghiên cứu, cải thiện chất lượng clinker và giảm tiêu hao than, giảm giá thành sản xuất. Đồng thời, bám sát hệ thống phân phối, đánh giá kết quả phân phối theo sản lượng cam kết, đẩy mạnh ứng dụng thông tin sâu nhằm hiện đại hóa hoạt động tiêu thụ. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao và đưa vào hoạt động trong quý 2-2019.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các cổ đông đã chất vấn Đoàn Chủ tịch một số nội dung liên quan đến phương án sản xuất, tiêu thụ, định hướng chiến lược phát triển, phương án phân phối lợi nhuận. Các thành viên Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông và đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình.

Minh Hằng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa