Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1057
Hôm qua:
2188
Tuần này:
11444
Tháng này:
13434
Tất cả:
1204130

Đẩy mạnh thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020.

Ngày 10/09/2019 22:53:25

Xác định Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống BHYT của đất nước, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ học sinh, ngày 05/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số 1826/UBND-GD&ĐT về việc thực hiện công tác BHYT học sinh.

1_85396.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thị xãxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh ngay từ đầu năm học 2019 – 2020, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã hướng dẫn các trường triển khai thực hiện BHYT học sinh theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo các trường trên địa bàn thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật về BHYT học sinh; khẳng định BHYT học sinh là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật; Tổ chức tốt việc thu và nộp tiền, lập danh sách học sinh tham gia BHYT theo quy định, phối hợp với BHXH thị xã để kịp thời nhận và cấp phát thẻ BHYT cho học sinh, tránh nhầm lẫn sai sót; Phối hợp với BHXH thị xã, đảm bảothực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội thị xãchủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo,các Ban, ngành liên quan và Đài Truyền thanh – Truyền hình Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT học sinh đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường theo đúng quy định. Phối hợp với phòng Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh trên địa bàn thị xã.

Phòng y tế Thị xã tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT nói chung, học sinh nói riêng khi đi khám chữa bệnh.

Đối với UBND các phường, xã, cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT làm cho tất cả các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT, từ đó nâng cao trách nhiệm và chấp hành tốt quy định của pháp luật về BHYT, tích cực tham gia BHYT. Đồng thời, chỉ đạo các trường học tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT học sinh trong nhà trường.

Để đạt mục tiêu 100% học sinh trên địa bàn Thị xã tham gia BHYT trong năm học 2019-2020, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên.
Nguyễn Tới

Đẩy mạnh thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020.

Đăng lúc: 10/09/2019 22:53:25 (GMT+7)

Xác định Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống BHYT của đất nước, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ học sinh, ngày 05/9/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành văn bản số 1826/UBND-GD&ĐT về việc thực hiện công tác BHYT học sinh.

1_85396.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thị xãxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh ngay từ đầu năm học 2019 – 2020, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã hướng dẫn các trường triển khai thực hiện BHYT học sinh theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo các trường trên địa bàn thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật về BHYT học sinh; khẳng định BHYT học sinh là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật; Tổ chức tốt việc thu và nộp tiền, lập danh sách học sinh tham gia BHYT theo quy định, phối hợp với BHXH thị xã để kịp thời nhận và cấp phát thẻ BHYT cho học sinh, tránh nhầm lẫn sai sót; Phối hợp với BHXH thị xã, đảm bảothực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội thị xãchủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo,các Ban, ngành liên quan và Đài Truyền thanh – Truyền hình Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT học sinh đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường theo đúng quy định. Phối hợp với phòng Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh trên địa bàn thị xã.

Phòng y tế Thị xã tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT nói chung, học sinh nói riêng khi đi khám chữa bệnh.

Đối với UBND các phường, xã, cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT làm cho tất cả các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT, từ đó nâng cao trách nhiệm và chấp hành tốt quy định của pháp luật về BHYT, tích cực tham gia BHYT. Đồng thời, chỉ đạo các trường học tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT học sinh trong nhà trường.

Để đạt mục tiêu 100% học sinh trên địa bàn Thị xã tham gia BHYT trong năm học 2019-2020, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên.
Nguyễn Tới