Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3809
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7847
Tháng này:
26522
Tất cả:
1786427

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử sẽ được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa từ tháng 5/2019

Ngày 02/05/2019 23:24:15

Bắt đầu từ tháng 5/2019, hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (hay còn gọi là eTax) sẽ được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa, thay thế hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử. Hệ thống này nhằm mục đích tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế. Đây là tiền đề thực hiện hệ thống thuế điện tử - một cửa – cung cấp toàn bộ các dịch vụ về giao dịch thuế điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước trong thời gian tới.

Trước đó, hệ thống dịch vụ thuế điện tử đã được triển khai thí điểm tại tỉnh Phú Thọ và Bắc Ninh vào tháng 12 năm 2017. Sau đó triển khai mở rộng cho 13 tỉnh thành khác vào tháng 7 năm 2018. Trong tháng 5 này, ngành thuế sẽ triển khai tại 15 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến, đợt triển khai thứ 4 sẽ được diễn ra vào tháng 8 năm 2019 tại 18 tỉnh thành còn lại.
Là hệ thống thay thế cho hệ thống Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử, eTax đáp ứng hoàn toàn các chức năng của hai hệ thống này đồng thời bổ sung một số tính năng mới. Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận với hệ thống eTax được dễ dàng, thuận tiện, phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn như hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử tại các trang web nhantokhai.gdt.gov.vn; nopthue.gdt.gov.vn mà người nộp thuế sử dụng trước đây. Các phân hệ khác cũng được bố trí trực quan và khoa học để người nộp thuế có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.
Hệ thống eTax có một số tính năng nổi bật đó là: Đăng nhập vào 1 hệ thống có thể sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống; đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài 1 tài khoản chính của mỗi mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tai khoản cho các chức doanh khác nhau như: giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên… giúp việc kiểm sát trách nhiệm các thành viên linh hoạt hơn. Ngoài ra hệ thống eTax còn cung cấp một số chức năng khác như tra cứu, hỏi đáp, đăng ký thuế…
Để truy cập hệ thống eTax, các doanh nghiệp đã giao dịch với Cơ quan thuế trên các hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử, mọi thông tin của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang eTax mà không cần đăng ký lại. Cách thức truy cập như sau: Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nopthue.gdt.gov.vn, đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL, mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử. Để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, tra cứu, quản lý và phân quyền tài khoản. Từ tài khoản này, có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn, đăng nhập vào eTax bằng tài khoản là mã số thuế, mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử để sử dụng dịch vụ Khai thuế, Hoàn thuế và Tra cứu.
Sau khi hệ thống eTax được đưa vào sử dụng, người nộp thuế sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ. Chi tiết chức năng và hướng dẫn sử dụng, các cá nhân và tổ chức có thể tham khảo tại website: http://thuedientu.gdt.gov.
Hà Nghĩa

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử sẽ được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa từ tháng 5/2019

Đăng lúc: 02/05/2019 23:24:15 (GMT+7)

Bắt đầu từ tháng 5/2019, hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (hay còn gọi là eTax) sẽ được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa, thay thế hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử. Hệ thống này nhằm mục đích tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế. Đây là tiền đề thực hiện hệ thống thuế điện tử - một cửa – cung cấp toàn bộ các dịch vụ về giao dịch thuế điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước trong thời gian tới.

Trước đó, hệ thống dịch vụ thuế điện tử đã được triển khai thí điểm tại tỉnh Phú Thọ và Bắc Ninh vào tháng 12 năm 2017. Sau đó triển khai mở rộng cho 13 tỉnh thành khác vào tháng 7 năm 2018. Trong tháng 5 này, ngành thuế sẽ triển khai tại 15 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến, đợt triển khai thứ 4 sẽ được diễn ra vào tháng 8 năm 2019 tại 18 tỉnh thành còn lại.
Là hệ thống thay thế cho hệ thống Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử, eTax đáp ứng hoàn toàn các chức năng của hai hệ thống này đồng thời bổ sung một số tính năng mới. Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận với hệ thống eTax được dễ dàng, thuận tiện, phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn như hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử tại các trang web nhantokhai.gdt.gov.vn; nopthue.gdt.gov.vn mà người nộp thuế sử dụng trước đây. Các phân hệ khác cũng được bố trí trực quan và khoa học để người nộp thuế có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.
Hệ thống eTax có một số tính năng nổi bật đó là: Đăng nhập vào 1 hệ thống có thể sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống; đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài 1 tài khoản chính của mỗi mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tai khoản cho các chức doanh khác nhau như: giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên… giúp việc kiểm sát trách nhiệm các thành viên linh hoạt hơn. Ngoài ra hệ thống eTax còn cung cấp một số chức năng khác như tra cứu, hỏi đáp, đăng ký thuế…
Để truy cập hệ thống eTax, các doanh nghiệp đã giao dịch với Cơ quan thuế trên các hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử, mọi thông tin của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang eTax mà không cần đăng ký lại. Cách thức truy cập như sau: Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nopthue.gdt.gov.vn, đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL, mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử. Để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, tra cứu, quản lý và phân quyền tài khoản. Từ tài khoản này, có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn, đăng nhập vào eTax bằng tài khoản là mã số thuế, mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử để sử dụng dịch vụ Khai thuế, Hoàn thuế và Tra cứu.
Sau khi hệ thống eTax được đưa vào sử dụng, người nộp thuế sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ. Chi tiết chức năng và hướng dẫn sử dụng, các cá nhân và tổ chức có thể tham khảo tại website: http://thuedientu.gdt.gov.
Hà Nghĩa