Hiệu quả tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Ngày 05/08/2020 11:43:25

Thấm nhuần tư tưởng“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua các phong trào thi đua trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đã đề ra.

Các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung các phong trào có nhiều đổi mới theo hướng tích cực hiệu quả. Công tác khen thưởng được triển khai thường xuyên, kịp thời, qua đó đã thu hút cả hệ thống chính trị tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

Trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ, nổi bật trong 5 năm qua là các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “lao động giỏi”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “năng suất, chất lượng, hiệu quả”... đã phát huy được tinh thần lao động sáng tạo, tích cực, chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng kinh doanh, tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong 5 năm đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình như: Công ty Xi măng Long Sơn, Công ty CP vật liệu xây dựng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Tiên Sơn, XN May Bỉm Sơn, Tổng Công ty May 10...

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua “Hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được phát triển sâu rộng trong nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo tạo nên không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, nhân dân trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Giai đoạn 2017-2020 đã có 215 hộ gia đình được công nhận Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thị. Trong đó, có 12 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng trang trại, gia trại, mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao.

Nói tới phong trào thi đua trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, không thể không nhắc tới phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào “Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, “Mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Trồng hoa thay thế cỏ dại”... được nhân dân tích cực tham gia đã đem lại sự chuyển biến lớn cho bộ mặt nông thôn, đô thị, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội cũng diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều thành tựu. Những năm qua, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy hiệu quả, đến nay, đã có 3 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị; 27 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn minh đô thị, 41 cơ quan, đơn vị, trường học, 8 doanh nghiệp, 2 nơi công cộng, 14 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị. 100% làng, khu phố khai trương đơn vị văn hóa; 57/58 khu phố, thôn, xóm được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa; 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu văn hóa. Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Kiên cố hóa trường lớp học”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...được chỉ đạo triển khai ở tất cả các cấp học và địa phương đã đạt nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến nay đạt 81,48%. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường học và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, “Thực hiện tốt 12 điều y đức” trong ngành y tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay có 7/7 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Hệ thống y tế ngoài công lập ngày càng phát triển: Bệnh viện tư nhân đa khoa ACA được nâng cấp với quy mô 180 giường bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 8%. Thị xã đã xây dựng được 7 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; 5/5 chợ an toàn thực phẩm; 11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 30/30 bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP; 7/7 xã, phường đạt tiêu chuẩn về đảm bảo ATTP. Cùng với đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình đã được đẩy mạnh. Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho 10.536 lao động, đạt 101% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm hàng năm luôn đạt chỉ tiêu Tỉnh giao và HĐND Thị xã đề ra: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 3,19%, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 0,6%, bình quân mỗi năm giảm hơn 90 hộ.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh ngày càng phát huy hiệu quả. Nổi bật là các phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang địa phương với những nội dung “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” của lực lượng vũ trang trong những năm qua được gắn kết chặt chẽ với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Công an mhaan dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... đã có tác dụng tốt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức tác phong anh bộ đội Cụ Hồ và cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân Thị xã, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua của các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể diễn ra sôi nổi. Nổi bật là các phong trào “Lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần tích cực”; phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử giải quyết công việc... là cơ sở để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với mục tiêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”... của Mặt trận Tổ Quốc đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong khu dân cư.

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dânthị xã Bỉm Sơn, nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UBND Tỉnh tặng cờ thi đua cho 26 tập thể, tặng Bằng khen cho 45 tập thể và 58 cá nhân... Những thành quả đạt được trong 5 năm qua sẽ là hành trang vững chắc, là niềm tin và động lực để cán bộ và nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục vững bước tới tương lai, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thanh Dung

Hiệu quả tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Đăng lúc: 05/08/2020 11:43:25 (GMT+7)

Thấm nhuần tư tưởng“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua các phong trào thi đua trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đã đề ra.

Các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung các phong trào có nhiều đổi mới theo hướng tích cực hiệu quả. Công tác khen thưởng được triển khai thường xuyên, kịp thời, qua đó đã thu hút cả hệ thống chính trị tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

Trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ, nổi bật trong 5 năm qua là các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “lao động giỏi”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “năng suất, chất lượng, hiệu quả”... đã phát huy được tinh thần lao động sáng tạo, tích cực, chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng kinh doanh, tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong 5 năm đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình như: Công ty Xi măng Long Sơn, Công ty CP vật liệu xây dựng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Tiên Sơn, XN May Bỉm Sơn, Tổng Công ty May 10...

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua “Hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được phát triển sâu rộng trong nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo tạo nên không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, nhân dân trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Giai đoạn 2017-2020 đã có 215 hộ gia đình được công nhận Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thị. Trong đó, có 12 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng trang trại, gia trại, mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao.

Nói tới phong trào thi đua trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, không thể không nhắc tới phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào “Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, “Mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Trồng hoa thay thế cỏ dại”... được nhân dân tích cực tham gia đã đem lại sự chuyển biến lớn cho bộ mặt nông thôn, đô thị, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội cũng diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều thành tựu. Những năm qua, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy hiệu quả, đến nay, đã có 3 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị; 27 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn minh đô thị, 41 cơ quan, đơn vị, trường học, 8 doanh nghiệp, 2 nơi công cộng, 14 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị. 100% làng, khu phố khai trương đơn vị văn hóa; 57/58 khu phố, thôn, xóm được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa; 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu văn hóa. Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Kiên cố hóa trường lớp học”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...được chỉ đạo triển khai ở tất cả các cấp học và địa phương đã đạt nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến nay đạt 81,48%. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường học và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, “Thực hiện tốt 12 điều y đức” trong ngành y tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay có 7/7 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Hệ thống y tế ngoài công lập ngày càng phát triển: Bệnh viện tư nhân đa khoa ACA được nâng cấp với quy mô 180 giường bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 8%. Thị xã đã xây dựng được 7 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; 5/5 chợ an toàn thực phẩm; 11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 30/30 bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP; 7/7 xã, phường đạt tiêu chuẩn về đảm bảo ATTP. Cùng với đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình đã được đẩy mạnh. Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho 10.536 lao động, đạt 101% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm hàng năm luôn đạt chỉ tiêu Tỉnh giao và HĐND Thị xã đề ra: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 3,19%, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 0,6%, bình quân mỗi năm giảm hơn 90 hộ.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh ngày càng phát huy hiệu quả. Nổi bật là các phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang địa phương với những nội dung “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” của lực lượng vũ trang trong những năm qua được gắn kết chặt chẽ với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Công an mhaan dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... đã có tác dụng tốt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức tác phong anh bộ đội Cụ Hồ và cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân Thị xã, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua của các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể diễn ra sôi nổi. Nổi bật là các phong trào “Lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần tích cực”; phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử giải quyết công việc... là cơ sở để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với mục tiêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”... của Mặt trận Tổ Quốc đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong khu dân cư.

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dânthị xã Bỉm Sơn, nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UBND Tỉnh tặng cờ thi đua cho 26 tập thể, tặng Bằng khen cho 45 tập thể và 58 cá nhân... Những thành quả đạt được trong 5 năm qua sẽ là hành trang vững chắc, là niềm tin và động lực để cán bộ và nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục vững bước tới tương lai, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thanh Dung