Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2303
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13528
Tháng này:
66461
Tất cả:
1981591

Hội Cựu Chiến Binh thị xã Bỉm Sơn luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền vững mạnh

Ngày 24/07/2020 17:58:32

Những năm qua Thường trực Hội Cựu Chiến Binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn luôn chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác Hội.

CCB Bim Son.jpg

Hội Cựu chiến binh Thị xã: Tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Ảnh tư liệu).


Ban Thường vụ Hội CCB thị xã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên trong thị xã tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, lập trường cách mạng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, các cấp Hội từ thị xã đến cơ sở còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong thị xã chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tham gia cùng cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Hội CCB các cấp cũng đã làm nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở.

Tiêu biểu, trong công tác xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền giai đoạn (2017 - 2020), các cấp hội CCB trong thị xãc luôn chủ động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Theo đó, các cấp hội luôn làm nòng cốt trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. “xây dựng cơ sở vững mạnh, An toàn làm chủ sắn sàng chiến đấu” Phối hợp chính quyền thực hiện nhiệm vụ giám sát về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách; hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng xã hội người có công, chế độ chính sách đối với cán bộ hội viên CCB theo Nghị định 150 của chính phủ tạo được niềm tin của các cấp ủy đảng, chính Quyền, nhân dân.

Các cấp hội đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm lượt ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội đảng, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, cán bộ Hội viên CCB là đảng viên với uy tín của mình đã đứng ra gánh vác công việc của khu phố, thôn, xóm; thông qua Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã có 48/117 = 30,7% đồng chí Hội viên CCB tham gia Đảng ủy xã, phường, 107/229 đồng chí = 46,72% tham gia Chi ủy chi bộ, trong đó có 41/58 = 70,68% đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm, khu phố. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền ở địa phương.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Hội CCB thị xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm phối hợp với Đoàn thanh niên và các nhà trường xây dựng trương trình kế hoạch, chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên để nói chuyện vào dịp 30/4 và 22/12. Trong các đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các cấp hội cùng cán bộ, hội viên được các cấp ủy, chính quyền phân công thực hiện nhiệm vụ nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao nhận thức cho thanh niên trước giờ lên đường gia nhập vào quân đội. Nhiều cán bộ, hội viên CCB là tổ trưởng, trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện toàn thị xã, có 264 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động tổ An ninh, tổ hòa giải khu phố thôn xóm, góp phần cùng lực lượng An Ninh đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Hưởng ứng phong trào thi đua: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội vận động hội viên CCB cùng tự nguyện hiến đất và đóng góp công sức, tiền của xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới; Quyên góp ủng hộ 2 xã Hà Lan và Quang Trung 64 triệu đồng để xây phòng học, tu sửa nhà văn hóa khu phố thôn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Phối hợp với lực lượng vũ trang các cấp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Quyết tâm xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào thành công Đại Hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, chào mừng Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.
Trịnh Hồ Điền

Hội Cựu Chiến Binh thị xã Bỉm Sơn luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền vững mạnh

Đăng lúc: 24/07/2020 17:58:32 (GMT+7)

Những năm qua Thường trực Hội Cựu Chiến Binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn luôn chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác Hội.

CCB Bim Son.jpg

Hội Cựu chiến binh Thị xã: Tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Ảnh tư liệu).


Ban Thường vụ Hội CCB thị xã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên trong thị xã tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, lập trường cách mạng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, các cấp Hội từ thị xã đến cơ sở còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong thị xã chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tham gia cùng cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Hội CCB các cấp cũng đã làm nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở.

Tiêu biểu, trong công tác xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền giai đoạn (2017 - 2020), các cấp hội CCB trong thị xãc luôn chủ động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Theo đó, các cấp hội luôn làm nòng cốt trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. “xây dựng cơ sở vững mạnh, An toàn làm chủ sắn sàng chiến đấu” Phối hợp chính quyền thực hiện nhiệm vụ giám sát về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách; hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng xã hội người có công, chế độ chính sách đối với cán bộ hội viên CCB theo Nghị định 150 của chính phủ tạo được niềm tin của các cấp ủy đảng, chính Quyền, nhân dân.

Các cấp hội đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm lượt ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội đảng, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, cán bộ Hội viên CCB là đảng viên với uy tín của mình đã đứng ra gánh vác công việc của khu phố, thôn, xóm; thông qua Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã có 48/117 = 30,7% đồng chí Hội viên CCB tham gia Đảng ủy xã, phường, 107/229 đồng chí = 46,72% tham gia Chi ủy chi bộ, trong đó có 41/58 = 70,68% đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm, khu phố. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền ở địa phương.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Hội CCB thị xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm phối hợp với Đoàn thanh niên và các nhà trường xây dựng trương trình kế hoạch, chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên để nói chuyện vào dịp 30/4 và 22/12. Trong các đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các cấp hội cùng cán bộ, hội viên được các cấp ủy, chính quyền phân công thực hiện nhiệm vụ nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao nhận thức cho thanh niên trước giờ lên đường gia nhập vào quân đội. Nhiều cán bộ, hội viên CCB là tổ trưởng, trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện toàn thị xã, có 264 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động tổ An ninh, tổ hòa giải khu phố thôn xóm, góp phần cùng lực lượng An Ninh đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Hưởng ứng phong trào thi đua: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội vận động hội viên CCB cùng tự nguyện hiến đất và đóng góp công sức, tiền của xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới; Quyên góp ủng hộ 2 xã Hà Lan và Quang Trung 64 triệu đồng để xây phòng học, tu sửa nhà văn hóa khu phố thôn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Phối hợp với lực lượng vũ trang các cấp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Quyết tâm xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào thành công Đại Hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, chào mừng Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.
Trịnh Hồ Điền