Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3613
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8719
Tháng này:
57486
Tất cả:
1817377

Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Ngày 29/04/2020 14:44:58

Phát huy bản chất và truyền thống sáng ngời của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thị xã Bỉm Sơn luôn nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết các thế hệ hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, và là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, được nhân dân tin yêu.

Hội CCB thị xã Bỉm Sơn được thành lập ngày 23/ 8/1990, theo Quyết định số 26-QĐ/TU của Thị ủy Bỉm Sơn.Khi mới thành lập, Thị Hội có 9 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc, với 301 cán bộ, hội viên, do Đại tá Vũ Trung Thướng (nguyên Phó chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, quân đoàn 1, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) làm chủ tịch. Trải qua 6 kỳ Đại hội, đến nay,
Hội CCB Thị xã có 14 tổ chức Hội cơ sở, 73 chi Hội với 3.125 cán bộ Hội viên, đạt 98% cán bộ Hội viên CCB toàn thị. Đồng thời với việc xây dựng về tổ chức, Hội CCB Thị xã đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, phối hợp với chính quyền, tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, QP-AN của thị xã. Bằng uy tín, năng lực và kinh nghiệm của mình, cán bộ Hội viên CCB được tham gia cấp ủy chi bộ thôn, khu phố, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, phường 45,5%, cấp thị xã 13,4% .

Thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng và Trung tâm Giáo dục cộng đồng của phường, xã mở các lớp tập huấn như: Tập huấn giảm nghèo khuyến nông, khuyến lâm, Tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế, chuyển giao KHKT về vật nuôi, cây trồng, tuyên truyền Chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh… cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Hội đã tuyên truyền, vận động, thành lập các “Câu Lạc bộ CCBgiúp nhau phát triển kinh tế” ở 7 xã phường, vận động hội viên huy động, sử dụng các nguồn vốn vay, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Bỉm Sơn ký kết ủy thác nguồn quỹ Tiết kiệm và vay vốn. … Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho CCB, tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 2,22% năm 2012 xuống còn 0,68% năm 2019, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng 77,8%. Nhiều Hội CCB xã phường không còn hộ nghèo như: phường Lam Sơn, Phường Ba Đình, Phường Ngọc trạo, phường Đông sơn, xã Quang Trung.

Một điểm sáng trong hoạt động của Hội CCB Thị xã, đó là phong trào cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát triển sâu rộng, được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Nhiều mô hình về phòng, chống tệ nạn xã hội, ATGT được các cấp hội CCB tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Hội đã ký kết với Ban chỉ huy quân sự thị xã chương trình phối hợp công tác quân sự địa phương; Ký kết với Công an thị xã phối hợp thực hiện Đề án 357 và Chỉ thị số 10-CT/UBND của UBND Tỉnh trong phong trào bảo vệ an ninh, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người chậm tiến...Nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: Khu dân cư không tệ nạn xã hội, Cựu chiến binh tham gia tự quản ATGT của CCB xã Quang Trung, Phường Ngọc Trạo...

Xác định công tácgiáo dục, bồi dưỡng truyền thống cho thế hệ mai sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh Thị xã đã phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn Thanh niên và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc. Hội phối hợp với các Nhà Trường mời các đồng chí là Anh hùng LLVT, cán bộ Hội trên địa bàn về nói chuyện thời sự, kể chuyện chiến đấu, gương người thực, việc thực của CCB với các em học sinh. Hội CCB các xã, phường phối hợp với các đoàn thể thăm, tặng quà, động viên Thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm tốt chính sách “hậu phương quân đội”. Tuyên truyền vận động các Cựu quân nhân tích cực tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, cán bộ, hội viên CCB Thị xã Bỉm Sơn sẽ phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâmhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của thị xã, đưa công tác Hội và phong trào CCB thị xã liên tục phát triển, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã xây dựng quê hương ngày càng, giàu đẹp.
Phạm Thúy

Hội Cựu Chiến binh thị xã Bỉm Sơn: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Đăng lúc: 29/04/2020 14:44:58 (GMT+7)

Phát huy bản chất và truyền thống sáng ngời của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thị xã Bỉm Sơn luôn nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết các thế hệ hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, và là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, được nhân dân tin yêu.

Hội CCB thị xã Bỉm Sơn được thành lập ngày 23/ 8/1990, theo Quyết định số 26-QĐ/TU của Thị ủy Bỉm Sơn.Khi mới thành lập, Thị Hội có 9 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc, với 301 cán bộ, hội viên, do Đại tá Vũ Trung Thướng (nguyên Phó chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, quân đoàn 1, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) làm chủ tịch. Trải qua 6 kỳ Đại hội, đến nay,
Hội CCB Thị xã có 14 tổ chức Hội cơ sở, 73 chi Hội với 3.125 cán bộ Hội viên, đạt 98% cán bộ Hội viên CCB toàn thị. Đồng thời với việc xây dựng về tổ chức, Hội CCB Thị xã đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, phối hợp với chính quyền, tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, QP-AN của thị xã. Bằng uy tín, năng lực và kinh nghiệm của mình, cán bộ Hội viên CCB được tham gia cấp ủy chi bộ thôn, khu phố, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, phường 45,5%, cấp thị xã 13,4% .

Thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng và Trung tâm Giáo dục cộng đồng của phường, xã mở các lớp tập huấn như: Tập huấn giảm nghèo khuyến nông, khuyến lâm, Tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế, chuyển giao KHKT về vật nuôi, cây trồng, tuyên truyền Chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh… cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Hội đã tuyên truyền, vận động, thành lập các “Câu Lạc bộ CCBgiúp nhau phát triển kinh tế” ở 7 xã phường, vận động hội viên huy động, sử dụng các nguồn vốn vay, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Bỉm Sơn ký kết ủy thác nguồn quỹ Tiết kiệm và vay vốn. … Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho CCB, tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 2,22% năm 2012 xuống còn 0,68% năm 2019, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng 77,8%. Nhiều Hội CCB xã phường không còn hộ nghèo như: phường Lam Sơn, Phường Ba Đình, Phường Ngọc trạo, phường Đông sơn, xã Quang Trung.

Một điểm sáng trong hoạt động của Hội CCB Thị xã, đó là phong trào cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát triển sâu rộng, được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Nhiều mô hình về phòng, chống tệ nạn xã hội, ATGT được các cấp hội CCB tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Hội đã ký kết với Ban chỉ huy quân sự thị xã chương trình phối hợp công tác quân sự địa phương; Ký kết với Công an thị xã phối hợp thực hiện Đề án 357 và Chỉ thị số 10-CT/UBND của UBND Tỉnh trong phong trào bảo vệ an ninh, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người chậm tiến...Nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: Khu dân cư không tệ nạn xã hội, Cựu chiến binh tham gia tự quản ATGT của CCB xã Quang Trung, Phường Ngọc Trạo...

Xác định công tácgiáo dục, bồi dưỡng truyền thống cho thế hệ mai sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh Thị xã đã phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn Thanh niên và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc. Hội phối hợp với các Nhà Trường mời các đồng chí là Anh hùng LLVT, cán bộ Hội trên địa bàn về nói chuyện thời sự, kể chuyện chiến đấu, gương người thực, việc thực của CCB với các em học sinh. Hội CCB các xã, phường phối hợp với các đoàn thể thăm, tặng quà, động viên Thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm tốt chính sách “hậu phương quân đội”. Tuyên truyền vận động các Cựu quân nhân tích cực tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, cán bộ, hội viên CCB Thị xã Bỉm Sơn sẽ phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâmhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của thị xã, đưa công tác Hội và phong trào CCB thị xã liên tục phát triển, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã xây dựng quê hương ngày càng, giàu đẹp.
Phạm Thúy