Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
715
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2607
Tháng này:
24492
Tất cả:
933814

Hội người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn: Những kết quả nổi bật năm 2018

Ngày 22/01/2019 08:36:22

Hội người cao tuổi (NCT) thị xã thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả toàn diện. Công tác tổ chức Hội được quan tâm xây dựng vững mạnh; phong trào NCT có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT được tăng cường. Ba nhiệm vụ trọng tâm và ba chương trình lớn của Hội được triển khai đồng bộ có chiều rộng, chiều sâu đạt hiệu quả cao.

Bong truyen.jpg


Những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với NCT và tổ chức Hội được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, nhân dân, và hội viên NCT. Hình thức tuyên truyền được đổi mới: Tổ chức tập huấn 08 lớp cho 580 cán bộ các cấp Hội, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ NCT và hội viên. Biên tập tài liệu về truyền thống NCT Việt Nam (6-6), ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5), Quốc tế NCT (1-10), Tháng hành động vì NCT Việt Nam (Tháng 10 hằng năm), Luật NCT, các văn bản của Nhà nước, Chỉ thị 06 (20/10/2011), Chỉ thị 03 (23/8/2016) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong giai đoạn mới”; Quyết định số 3043/QĐ-UBND, của UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc cho phép thành lập và công nhận Điều lệ “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; Công văn số 423 CV-TU, (29/5/2017) của BTV Thị ủy “Tăng cường thực hiện chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy; UBND thị xã Bỉm Sơn có Công văn chỉ đạo số 1223/CV-UBND (18/9/2014) về việc vận động xây dựng Quỹ chăm sócvà phát huy vai trò NCT. Viết 20 tin bài cho các báo Trung ương, địa phương, trong đó 5 bài về gương NCT sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện hiệu quả nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Thị hội phối hợp ngành Nội vụ, LĐ-TBXH tham mưu cho UBND thị xã ban hành Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 về kiện toàn Ban công tác NCT thị xã, Quy chế hoạt động của Ban. Thực hiện quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thị xã, Hướng dẫn 01/HD-HNCT ngày 9/10/2018 của Tỉnh hội “Về củng cố tổ chức chi hội NCT đối với các thôn, khu phố sáp nhập thành lập mới”. Do biến động về tổ chức Hội, số chi hội 65 giảm còn 58, hiện nay đang kiện toàn Tổ hội. Năm 2018 tổng số hội viên 6.145 chiếm 95,6 % NCT toàn thị xã. Phát triển hội viên mới 215 HV.

Các cấp Hội đã tham mưu cho chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ 708 NCT theo quy định. Trongđó tuổi 100 có 5 cụ, tuổi 90 có 45 cụ, Theo các độ tuổi: 70,75, 80, 85,90 và trên 100 có 658 cụ. Tổng kinh phí Nhà nước cấp cho việc mừng thọ theo quy định trên 134 triệu đồng và 25 mét vải lụa. Tổng kinh phí vận động xã hội hóa tặng quà mừng thọ cho cáccụ 75 triệu đồng. Thị xã tặng quà mỗi cụ 100 tuổi 500.000 đồng. Thị hội đã tuyên truyền Quyết định số 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 111/CV-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND Tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch của Tỉnh hội về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” Tháng 10 hằng năm. Toàn thị xã có 180 NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, tật nguyền được các cấp chính quyền, đoàn thể, hội NCT thăm hỏi tặng quà 55 triệu đồng. Các cấp Hội phối hợp tặng quà Tết cho trên hai trăm hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo 160 triệu đồng. Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Có 1.568 NCT được tư vấn, khám các bệnh về mắt. Thay đục tinh thể cho 115 cụ, cắt mộng 27 cụ bảo đảm an toàn..

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Chỉ đạo hoạt động 85 câu lạc bộ văn hoá, thể thao, thể dục dưỡng sinh hoạt động sôi nổi ở các khu dân cư. Các CLB thể dục thể thao: Bóng bàn cầu lông, cờ tướng, xe đạp cũng hoạt động sôi nổi. Chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức các cuộc giao lưu với các Câu lạc bộ Văn nghệ, Bóng chuyền hơi trong và ngoài địa bàn thị xã. Hội NCT phường Ba Đình, Đông Sơn, Phú Sơn, Bắc Sơn tổ chức được các giao lưu trên địa bàn và đơn vị huyện bạn.
Có ba đơn vị tổ chức Giải bóng chuyền hơi năm 2018 (Ba Đình, Ngọc Trạo, Phú Sơn), trên 200 vận động viên là NCT tham gia. Thị hội tổ chức Liên hoan Tiếng hát NCT có 160 diễn viên là NCT tham gia.
Công tác phát huy vai trò NCT được quan tâm thực hiện hiệu quả. NCT làm nòng cốt tích cực vận động các tầng lớp nhân dân trồng cây xanh trên các tuyến phố, trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học và trồng rừng đạt hiệu quả. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường: Vệ sinh đường phố thôn xóm, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện tiêu chí Đô thị văn minh theo Đề án của UBND thị xã và xã phường. Thực hiện chủ trương tổ chức Hội nghị biểu dương NCT sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội khảo sát, thống kê, đánh giá tình hình NCT tham gia sản xuất kinh doanh và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp lớn SXKD. Trên địa bàn có trên 1.100 NCT làm kinh tế, trong đó BTV Thị hội đã xét cấp Giấy chứng nhận NCT sản xuất kinh doanh giỏi cho 42 NCT (cấp thị xã), 16 NCT cấp Tỉnh; 01 NCT được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, 01 NCT được Tỉnh hội tặng Giấy khen. Đây là việc làm có ý nghĩa được Thị ủy, UBND thị xã đánh giá cao những đóng góp của NCT đối với sựphát triểncủa thị xã.

Đến nay thị xã thành lập được 04 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định thành lập 300 CLB theo Đề án của UBND Tỉnh. Hoạt động các CLB giúp NCT giảm bớt khó khăn thông qua cho vay vốn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh; chăm sóc sức khỏe và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao. Số vốn giao ban đầu cho mỗi CLB để hoạt động: 60 - 70 triệu đồng. Trong đó: Trích Quỹ chăm sóc thị hội 30 triệu đồng/01 CLB, Quỹ chăm sóc Hội cơ sở 15 triệu đồng/01 CLB, vốn thành viên các CLB đóng góp 15 triệu đồng/01 CLB.

Do làm tốt công tác thi đua khen thưởng, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác hội, góp phân đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, có 17 tập thể, 25 cá nhân được TW Hội, Tỉnh hội, UBND thị xã và Thị hội khen thưởng. Phát huy kết quả đạt được năm 2018, năm 2019 các cấp Hội NCT trên địa bàn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau đây:

- Tập hợp 96 % NCT trở lên vào sinh hoạt.
- 100% CB Hội cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội.
- 100% chi hội, tổ hội sinh hoạt theo Điều lệ Hội
- Phấn đấu Thị hội và 75 % Hội cơ sở, đạt danh hiệu vững mạnh, không có tổ chức Hội yếu kém.
- Hoàn thành mức vận động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT thị hội 50 triệu đồng trở lên,mỗi Hội cơ sở 20 triệu đồng trở lên.
- Mỗi Hội cơ sở thành lập mởi 02 CLB NCT trở lên.
- 100 % Hội cơ sở khám sức khỏe định kỳ cho NCT, tư vấn sức khỏe 02 lần/năm.
- 100% NCT được mừng thọ, hưởng chế độ trợ cấp XH theo quy định.
- 90% HV trở lên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”
- 70% HV đạt danh hiệu NCT mẫu mực.

Thực hiện 3 Chương trình lớn: Xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Thành lập 02 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo chỉ tiêu Tỉnh hội giao; Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh; Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT” theo kế hoạch của Tỉnh hội. 65% NCT trở lên được tư vấn các bệnh thông thường về mắt.
Ngọc Tú

Hội người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn: Những kết quả nổi bật năm 2018

Đăng lúc: 22/01/2019 08:36:22 (GMT+7)

Hội người cao tuổi (NCT) thị xã thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả toàn diện. Công tác tổ chức Hội được quan tâm xây dựng vững mạnh; phong trào NCT có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT được tăng cường. Ba nhiệm vụ trọng tâm và ba chương trình lớn của Hội được triển khai đồng bộ có chiều rộng, chiều sâu đạt hiệu quả cao.

Bong truyen.jpg


Những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với NCT và tổ chức Hội được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, nhân dân, và hội viên NCT. Hình thức tuyên truyền được đổi mới: Tổ chức tập huấn 08 lớp cho 580 cán bộ các cấp Hội, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ NCT và hội viên. Biên tập tài liệu về truyền thống NCT Việt Nam (6-6), ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5), Quốc tế NCT (1-10), Tháng hành động vì NCT Việt Nam (Tháng 10 hằng năm), Luật NCT, các văn bản của Nhà nước, Chỉ thị 06 (20/10/2011), Chỉ thị 03 (23/8/2016) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong giai đoạn mới”; Quyết định số 3043/QĐ-UBND, của UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc cho phép thành lập và công nhận Điều lệ “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; Công văn số 423 CV-TU, (29/5/2017) của BTV Thị ủy “Tăng cường thực hiện chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy; UBND thị xã Bỉm Sơn có Công văn chỉ đạo số 1223/CV-UBND (18/9/2014) về việc vận động xây dựng Quỹ chăm sócvà phát huy vai trò NCT. Viết 20 tin bài cho các báo Trung ương, địa phương, trong đó 5 bài về gương NCT sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện hiệu quả nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Thị hội phối hợp ngành Nội vụ, LĐ-TBXH tham mưu cho UBND thị xã ban hành Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 về kiện toàn Ban công tác NCT thị xã, Quy chế hoạt động của Ban. Thực hiện quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thị xã, Hướng dẫn 01/HD-HNCT ngày 9/10/2018 của Tỉnh hội “Về củng cố tổ chức chi hội NCT đối với các thôn, khu phố sáp nhập thành lập mới”. Do biến động về tổ chức Hội, số chi hội 65 giảm còn 58, hiện nay đang kiện toàn Tổ hội. Năm 2018 tổng số hội viên 6.145 chiếm 95,6 % NCT toàn thị xã. Phát triển hội viên mới 215 HV.

Các cấp Hội đã tham mưu cho chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ 708 NCT theo quy định. Trongđó tuổi 100 có 5 cụ, tuổi 90 có 45 cụ, Theo các độ tuổi: 70,75, 80, 85,90 và trên 100 có 658 cụ. Tổng kinh phí Nhà nước cấp cho việc mừng thọ theo quy định trên 134 triệu đồng và 25 mét vải lụa. Tổng kinh phí vận động xã hội hóa tặng quà mừng thọ cho cáccụ 75 triệu đồng. Thị xã tặng quà mỗi cụ 100 tuổi 500.000 đồng. Thị hội đã tuyên truyền Quyết định số 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 111/CV-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND Tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch của Tỉnh hội về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” Tháng 10 hằng năm. Toàn thị xã có 180 NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, tật nguyền được các cấp chính quyền, đoàn thể, hội NCT thăm hỏi tặng quà 55 triệu đồng. Các cấp Hội phối hợp tặng quà Tết cho trên hai trăm hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo 160 triệu đồng. Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Có 1.568 NCT được tư vấn, khám các bệnh về mắt. Thay đục tinh thể cho 115 cụ, cắt mộng 27 cụ bảo đảm an toàn..

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Chỉ đạo hoạt động 85 câu lạc bộ văn hoá, thể thao, thể dục dưỡng sinh hoạt động sôi nổi ở các khu dân cư. Các CLB thể dục thể thao: Bóng bàn cầu lông, cờ tướng, xe đạp cũng hoạt động sôi nổi. Chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức các cuộc giao lưu với các Câu lạc bộ Văn nghệ, Bóng chuyền hơi trong và ngoài địa bàn thị xã. Hội NCT phường Ba Đình, Đông Sơn, Phú Sơn, Bắc Sơn tổ chức được các giao lưu trên địa bàn và đơn vị huyện bạn.
Có ba đơn vị tổ chức Giải bóng chuyền hơi năm 2018 (Ba Đình, Ngọc Trạo, Phú Sơn), trên 200 vận động viên là NCT tham gia. Thị hội tổ chức Liên hoan Tiếng hát NCT có 160 diễn viên là NCT tham gia.
Công tác phát huy vai trò NCT được quan tâm thực hiện hiệu quả. NCT làm nòng cốt tích cực vận động các tầng lớp nhân dân trồng cây xanh trên các tuyến phố, trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học và trồng rừng đạt hiệu quả. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường: Vệ sinh đường phố thôn xóm, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện tiêu chí Đô thị văn minh theo Đề án của UBND thị xã và xã phường. Thực hiện chủ trương tổ chức Hội nghị biểu dương NCT sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội khảo sát, thống kê, đánh giá tình hình NCT tham gia sản xuất kinh doanh và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp lớn SXKD. Trên địa bàn có trên 1.100 NCT làm kinh tế, trong đó BTV Thị hội đã xét cấp Giấy chứng nhận NCT sản xuất kinh doanh giỏi cho 42 NCT (cấp thị xã), 16 NCT cấp Tỉnh; 01 NCT được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, 01 NCT được Tỉnh hội tặng Giấy khen. Đây là việc làm có ý nghĩa được Thị ủy, UBND thị xã đánh giá cao những đóng góp của NCT đối với sựphát triểncủa thị xã.

Đến nay thị xã thành lập được 04 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định thành lập 300 CLB theo Đề án của UBND Tỉnh. Hoạt động các CLB giúp NCT giảm bớt khó khăn thông qua cho vay vốn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh; chăm sóc sức khỏe và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao. Số vốn giao ban đầu cho mỗi CLB để hoạt động: 60 - 70 triệu đồng. Trong đó: Trích Quỹ chăm sóc thị hội 30 triệu đồng/01 CLB, Quỹ chăm sóc Hội cơ sở 15 triệu đồng/01 CLB, vốn thành viên các CLB đóng góp 15 triệu đồng/01 CLB.

Do làm tốt công tác thi đua khen thưởng, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác hội, góp phân đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, có 17 tập thể, 25 cá nhân được TW Hội, Tỉnh hội, UBND thị xã và Thị hội khen thưởng. Phát huy kết quả đạt được năm 2018, năm 2019 các cấp Hội NCT trên địa bàn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau đây:

- Tập hợp 96 % NCT trở lên vào sinh hoạt.
- 100% CB Hội cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội.
- 100% chi hội, tổ hội sinh hoạt theo Điều lệ Hội
- Phấn đấu Thị hội và 75 % Hội cơ sở, đạt danh hiệu vững mạnh, không có tổ chức Hội yếu kém.
- Hoàn thành mức vận động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT thị hội 50 triệu đồng trở lên,mỗi Hội cơ sở 20 triệu đồng trở lên.
- Mỗi Hội cơ sở thành lập mởi 02 CLB NCT trở lên.
- 100 % Hội cơ sở khám sức khỏe định kỳ cho NCT, tư vấn sức khỏe 02 lần/năm.
- 100% NCT được mừng thọ, hưởng chế độ trợ cấp XH theo quy định.
- 90% HV trở lên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”
- 70% HV đạt danh hiệu NCT mẫu mực.

Thực hiện 3 Chương trình lớn: Xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Thành lập 02 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo chỉ tiêu Tỉnh hội giao; Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh; Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT” theo kế hoạch của Tỉnh hội. 65% NCT trở lên được tư vấn các bệnh thông thường về mắt.
Ngọc Tú

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa