Hội nông dân phường Đông Sơn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 13/10/2020 17:11:20

Hội nông dân phường Đông Sơn được thành lập năm 2002. Trải qua 18 năm với 3 kỳ đại hội, các thế hệ hội viên Hội nông dân phường phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, tích cực thực hiện các phong trào thi đua của Hội và của địa phương, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hoi ND SXKD gioi.jpg


Qua đó đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của phường Đông Sơn nói riêng và thị xã Bỉm Sơn nói chung.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn cũ, phường Đông Sơn có diện tích nông nghiệp và số hộ nông dân tăng lên đáng kể. Điều này góp phần giúp Hội nông dân phường Đông Sơn xây dựng tổ chức hội ngày càng đông đảo và vững mạnh. Hội đã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn, hiểu biết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiệt tình tâm huyết với phong trào nông dân, có khả năng quy tụ, trung tâm đoàn kết để thu hút nông dân vào tổ chức Hội.Tính đến tháng 10/2020, Hội nông dân phường có 912 hội viên đang sinh hoạt tại 9 chi hội.

Bám sát nhiệm vụ được giao, Hội nông dân phường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Điển hình là hội đã vận động nông dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn, như: Dự án dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn; Dự án sản xuất dụng của thể thao của Công ty Vaude Việt Nam; dự án vi lượng sạch của Công ty T&T…, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Công an phường tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường cơ bản được ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn và tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ. Trong những năm qua, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 248 hộ vay vốn với tổng dư nợ 10,3 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm, Hội đã cho 75 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với UBND phường tổ chức cho 170 hội viên tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức cho hội viên tham gia hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi sử dụng các chế phẩm sinh học theo Dự án của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và nhiều lớp tập huấn khác về sản xuất nông nghiệp. Được hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, các hội viên đều sử dụng vốn đúng mục đích và tích cực áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Có thể kể đến trang trại tổng hợp nuôi lợn, trồng thanh long của gia đình ông Đào Duy Toàn; mô hình nuôi ốc giông, ốc thịt của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến; trang trại nuôi vịt của gia đình ông Nguyễn Văn Thế - Thôn Liên Giang… Đây là các mô hình làm ăn hiệu quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các gia đình. Ngoài ra, các hội viên còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo về con giống, cây giống và kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, tạo điều kiện để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội đã vận động hội viên đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn; vận động được 95% hộ nông dân đăng ký xây dựng văn hóa, tham gia xây dựng thôn, khu khố văn hóa; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về dân số - phát triển thực hiện tốt công tác KHHGĐ; hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn; thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội nông dân Việt Nam, trong thời gian tới, Hội nông dân phường Đông Sơn tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân và thực hiện hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hà Nghĩa

Hội nông dân phường Đông Sơn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Đăng lúc: 13/10/2020 17:11:20 (GMT+7)

Hội nông dân phường Đông Sơn được thành lập năm 2002. Trải qua 18 năm với 3 kỳ đại hội, các thế hệ hội viên Hội nông dân phường phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, tích cực thực hiện các phong trào thi đua của Hội và của địa phương, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hoi ND SXKD gioi.jpg


Qua đó đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của phường Đông Sơn nói riêng và thị xã Bỉm Sơn nói chung.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn cũ, phường Đông Sơn có diện tích nông nghiệp và số hộ nông dân tăng lên đáng kể. Điều này góp phần giúp Hội nông dân phường Đông Sơn xây dựng tổ chức hội ngày càng đông đảo và vững mạnh. Hội đã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn, hiểu biết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiệt tình tâm huyết với phong trào nông dân, có khả năng quy tụ, trung tâm đoàn kết để thu hút nông dân vào tổ chức Hội.Tính đến tháng 10/2020, Hội nông dân phường có 912 hội viên đang sinh hoạt tại 9 chi hội.

Bám sát nhiệm vụ được giao, Hội nông dân phường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Điển hình là hội đã vận động nông dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn, như: Dự án dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn; Dự án sản xuất dụng của thể thao của Công ty Vaude Việt Nam; dự án vi lượng sạch của Công ty T&T…, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Công an phường tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường cơ bản được ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn và tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ. Trong những năm qua, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 248 hộ vay vốn với tổng dư nợ 10,3 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm, Hội đã cho 75 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với UBND phường tổ chức cho 170 hội viên tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức cho hội viên tham gia hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi sử dụng các chế phẩm sinh học theo Dự án của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và nhiều lớp tập huấn khác về sản xuất nông nghiệp. Được hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, các hội viên đều sử dụng vốn đúng mục đích và tích cực áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Có thể kể đến trang trại tổng hợp nuôi lợn, trồng thanh long của gia đình ông Đào Duy Toàn; mô hình nuôi ốc giông, ốc thịt của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến; trang trại nuôi vịt của gia đình ông Nguyễn Văn Thế - Thôn Liên Giang… Đây là các mô hình làm ăn hiệu quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các gia đình. Ngoài ra, các hội viên còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo về con giống, cây giống và kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, tạo điều kiện để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội đã vận động hội viên đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn; vận động được 95% hộ nông dân đăng ký xây dựng văn hóa, tham gia xây dựng thôn, khu khố văn hóa; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về dân số - phát triển thực hiện tốt công tác KHHGĐ; hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn; thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội nông dân Việt Nam, trong thời gian tới, Hội nông dân phường Đông Sơn tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân và thực hiện hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hà Nghĩa