Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2105
Hôm qua:
3934
Tuần này:
13329
Tháng này:
66262
Tất cả:
1981392

Hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học

Ngày 27/03/2020 17:30:28

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của các cấp ủy đảng từ Thị xã đến cơ sở, các xã, phường trên địa bàn thị xã đã công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, chủ tịch UBND thị xã vừa ban hành văn bản hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch Thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn lợn, tăng đàn lợn; hiệu quả của việc chăn nuôi an toàn sinh học. Khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi lợn bị bệnh Dịch tả châu phi, để trống chuồng trại theo hướng dẫn cắt đứt mầm bệnh để dịch bệnh không bị tái nhiễm trên đàn lợn mới tái đàn. Thời điểm tái đàn sau dịch 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lượng có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả Châu phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng đàn.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, yêu cầu định hướng, phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ sang chăn nuôi trang trại đáp ứng được các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường.Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nâng cấp, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung gắn với quy hoạch chănnuôi; vận động xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Rà soát, thống kê các cơ sở chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng vacxin đợt 1 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch; Không thực hiện tái đàn đối với các hộ, cơ sở chăn nuôi không đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; Nếu cố tình tái đàn khi có dịch bệnh xảy ra thì cá nhân, tổ chức phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và không được hỗ trợ khi có dịch xảy ra theo quy định của Nhà nước. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi triển khai các hoạt động chăn nuôi phải có trách nhiệm kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng thông tư số 23của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu phòng Kinh tếchỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường thực hiện tốt công tác tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thị xã cử cán bộ chuyên môn đến địa bàn để tổ chức hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnhtheo hướng dẫn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống trên địa bàn tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn.
Phạm Thúy

Hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học

Đăng lúc: 27/03/2020 17:30:28 (GMT+7)

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của các cấp ủy đảng từ Thị xã đến cơ sở, các xã, phường trên địa bàn thị xã đã công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, chủ tịch UBND thị xã vừa ban hành văn bản hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch Thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn lợn, tăng đàn lợn; hiệu quả của việc chăn nuôi an toàn sinh học. Khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi lợn bị bệnh Dịch tả châu phi, để trống chuồng trại theo hướng dẫn cắt đứt mầm bệnh để dịch bệnh không bị tái nhiễm trên đàn lợn mới tái đàn. Thời điểm tái đàn sau dịch 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lượng có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả Châu phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng đàn.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, yêu cầu định hướng, phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ sang chăn nuôi trang trại đáp ứng được các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường.Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nâng cấp, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung gắn với quy hoạch chănnuôi; vận động xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Rà soát, thống kê các cơ sở chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng vacxin đợt 1 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch; Không thực hiện tái đàn đối với các hộ, cơ sở chăn nuôi không đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; Nếu cố tình tái đàn khi có dịch bệnh xảy ra thì cá nhân, tổ chức phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và không được hỗ trợ khi có dịch xảy ra theo quy định của Nhà nước. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi triển khai các hoạt động chăn nuôi phải có trách nhiệm kê khai hoạt động chăn nuôi theo đúng thông tư số 23của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu phòng Kinh tếchỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường thực hiện tốt công tác tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thị xã cử cán bộ chuyên môn đến địa bàn để tổ chức hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnhtheo hướng dẫn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống trên địa bàn tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn.
Phạm Thúy