Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
237
Hôm qua:
1334
Tuần này:
1571
Tháng này:
27881
Tất cả:
899578

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 28/09/2018 21:43:21

Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong cải cách hành chính, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Thông qua đó đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp vào nền hành chính nhà nước.

Ngay từ đầu năm 2018, UBND Thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điểu hành về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Kiện toàn Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính UBND thị xã Bỉm Sơn, theo đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thuộc tổ đầu mối tại các phòng chuyên môn thực hiện việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện để kiến nghị bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
Đến nay, có 238 TTHC thuộc 41 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Bỉm Sơn; 90 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường. Tất cả các TTHC đều được niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường. Tính riêng trong quý III năm 2018, tại Trung tâm hành chính công Bỉm Sơn và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường đã tiếp nhận 7597 hồ sơ giải quyết theo Cơ chế một cửa liên thông, trong đó đã giải quyết đúng hạn 7291 hồ sơ, giải quyết quá hạn 33 hồ sơ, còn lại 273 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết; Hồ sơ quá hạn đều nằm ở lĩnh vực đất đai, nguyên nhân chủ yếu là do công dân đã nhận được thông báo nộp thuế nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; hồ sơ đo đạc bản đồ qua các thời kỳ không trùng khớp nên cần phải gia hạn thời gian để xác minh.
Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa nền hành chính cũng được UBND thị xã quan tâm, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, lắng nghe ý kiến, đánh giá, nhận xét của người dân và tổ chức về quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức thông qua việc thiết lập đường dây nóng, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, tiến tới áp dụng một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn; Nâng cao đạo đức công vụ, không để xảy ra phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần, không trễ hẹn; không yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định; kiểm soát công khai xin lỗi khi trễ hẹn, có khuyết điểm trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trong 3 tháng cuối năm 2018, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, quyết tâm thực hiện mục tiêu “Hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hành động vì người dân và doanh nghiệp”.
Hoàng Hùng

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 28/09/2018 21:43:21 (GMT+7)

Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong cải cách hành chính, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Thông qua đó đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp vào nền hành chính nhà nước.

Ngay từ đầu năm 2018, UBND Thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điểu hành về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Kiện toàn Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính UBND thị xã Bỉm Sơn, theo đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thuộc tổ đầu mối tại các phòng chuyên môn thực hiện việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện để kiến nghị bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
Đến nay, có 238 TTHC thuộc 41 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Bỉm Sơn; 90 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường. Tất cả các TTHC đều được niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường. Tính riêng trong quý III năm 2018, tại Trung tâm hành chính công Bỉm Sơn và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường đã tiếp nhận 7597 hồ sơ giải quyết theo Cơ chế một cửa liên thông, trong đó đã giải quyết đúng hạn 7291 hồ sơ, giải quyết quá hạn 33 hồ sơ, còn lại 273 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết; Hồ sơ quá hạn đều nằm ở lĩnh vực đất đai, nguyên nhân chủ yếu là do công dân đã nhận được thông báo nộp thuế nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; hồ sơ đo đạc bản đồ qua các thời kỳ không trùng khớp nên cần phải gia hạn thời gian để xác minh.
Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa nền hành chính cũng được UBND thị xã quan tâm, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, lắng nghe ý kiến, đánh giá, nhận xét của người dân và tổ chức về quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức thông qua việc thiết lập đường dây nóng, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, tiến tới áp dụng một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn; Nâng cao đạo đức công vụ, không để xảy ra phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần, không trễ hẹn; không yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định; kiểm soát công khai xin lỗi khi trễ hẹn, có khuyết điểm trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trong 3 tháng cuối năm 2018, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, quyết tâm thực hiện mục tiêu “Hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hành động vì người dân và doanh nghiệp”.
Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa