Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ khách hàng

Ngày 23/03/2021 16:43:26

Cùng với sự ra đời của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN thị xã Bỉm Sơn được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/4/1990 theo Quyết định số 186/TC/TC/TCCB ngày 21/3/1990 của Bộ Tài chính. Trải qua không ít khó khăn những ngày đầu thành lập, đơn vị đã có những bước tiến vững chắc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

KBNNBS2.png
KBNN Bỉm Sơn họp triển khai nhiệm vụ.

Trong quý I, năm 2021, KBNN Bỉm Sơn đã bám sát kế hoạch công tác của ngành, địa phương và đơn vị để chỉ đạo điều hành công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN trên địa bàn; đáp ứng mọi hoạt động về thu, chi NSNN trên địa bàn, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Thuế, Tài chính, Ngân hàng… và các ngành có liên quan trong công tác phối hợp thu, quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ.
Thực hiện công tác thu NSNN, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương… cũng như tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân thị xã trong công tác chỉ đạo, đôn đốc tất cả các khoản thu vào NSNN kịp thời, đầy đủ và chính xác; hạch toán, phân chia cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN Bỉm Sơn với ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn.
Trong công tác chi ngân sách, KBNN Bỉm Sơn luôn chú trọng hướng dẫn thủ tục nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc để các đơn vị chủ động và nắm bắt được quy trình, từng bước củng cố bồi dưỡng kiến thức kiểm soát thanh toán vốn cho cán bộ, sưu tầm tài liệu chế độ thanh toán vốn đầy đủ. Kịp thời kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án nhanh gọn, hiệu quả góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng của các dự án phục vụ mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh trên địa bàn.
Hiện nay, số đơn vị giao dịch qua KBNN Bỉm Sơn là 137 đơn vị và 423 tài khoản giao dịch. Đơn vị tổ chức hạch toán, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng NSNN đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan thực hiện tốt quyết toán thu, chi NSNN, đảm bảo an toàn vốn, tài sản của Nhà nước; tổ chức tự kiểm tra công tác kế toán, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót trong hạch toán, thanh toán...
Trong nhiều năm qua, KBNN Bỉm Sơn luôn là một đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ khách hàng. Theo đó, KBNN Bỉm Sơn luôn quan tâm công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời triển khai và áp dụng thành công những phần mềm quản lý mới theo chương trình của KBNN và KBNN tỉnh Thanh Hóa như chương trình TABMIS, chương trình TCS, chương trình thanh toán song phương điện tử (SPĐT) với Ngân hàng Nông nghiệp, chương trình TTVĐT, chương trình cung cấp Báo cáo Tài chính...
Hiện tại, KBNN Bỉm Sơn đang thực hiện các ứng dụng chương trình tin học để vận hành công việc hàng ngày như: Chương trình (CT) Quản lý Thanh toán vốn đầu tư, CT Quản lý nghiệp vụ Kho quỹ, CT Kế toán Nội bộ Kho bạc, CT Thanh toán liên kho bạc điện tử, CT Quản lý tài sản, CT Thanh toán trái phiếu kho bạc, CT Thu thuế trực tiếp (TCS), CT Tabmis, CT Khai thác báo cáo, CT Thanh toán song phương điện tử, CT Dịch vụ công trực tuyến. Việc ứng dụng tin học vào hạch toán kế toán và các loại báo cáo thống kê đều thực hiện đúng quy trình, phát huy được hiệu quả. Đặc biệt là việc vận dụng thông thạo chương trình thanh toán điện tử giảm nhiều khâu trung gian, rút gắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho khách hàng và đã được các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương khen ngợi và đánh giá cao.
Có thể khẳng định, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, KBNN Bỉm Sơn đã tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu chi ngân sách. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức tiềm ẩn, toàn thể cán bộ, công chức đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, được Bộ Tài chính khen thưởng; Chi bộ Đảng đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức Công đoàn, Nữ công là Đơn vị xuất sắc của ngành. Về cá nhân, phấn đấu có cán bộ đạt điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng cấp Bộ, cấp KBNN.

TH

Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ khách hàng

Đăng lúc: 23/03/2021 16:43:26 (GMT+7)

Cùng với sự ra đời của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN thị xã Bỉm Sơn được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/4/1990 theo Quyết định số 186/TC/TC/TCCB ngày 21/3/1990 của Bộ Tài chính. Trải qua không ít khó khăn những ngày đầu thành lập, đơn vị đã có những bước tiến vững chắc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

KBNNBS2.png
KBNN Bỉm Sơn họp triển khai nhiệm vụ.

Trong quý I, năm 2021, KBNN Bỉm Sơn đã bám sát kế hoạch công tác của ngành, địa phương và đơn vị để chỉ đạo điều hành công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN trên địa bàn; đáp ứng mọi hoạt động về thu, chi NSNN trên địa bàn, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Thuế, Tài chính, Ngân hàng… và các ngành có liên quan trong công tác phối hợp thu, quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ.
Thực hiện công tác thu NSNN, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương… cũng như tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân thị xã trong công tác chỉ đạo, đôn đốc tất cả các khoản thu vào NSNN kịp thời, đầy đủ và chính xác; hạch toán, phân chia cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN Bỉm Sơn với ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn.
Trong công tác chi ngân sách, KBNN Bỉm Sơn luôn chú trọng hướng dẫn thủ tục nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc để các đơn vị chủ động và nắm bắt được quy trình, từng bước củng cố bồi dưỡng kiến thức kiểm soát thanh toán vốn cho cán bộ, sưu tầm tài liệu chế độ thanh toán vốn đầy đủ. Kịp thời kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án nhanh gọn, hiệu quả góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng của các dự án phục vụ mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh trên địa bàn.
Hiện nay, số đơn vị giao dịch qua KBNN Bỉm Sơn là 137 đơn vị và 423 tài khoản giao dịch. Đơn vị tổ chức hạch toán, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng NSNN đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan thực hiện tốt quyết toán thu, chi NSNN, đảm bảo an toàn vốn, tài sản của Nhà nước; tổ chức tự kiểm tra công tác kế toán, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót trong hạch toán, thanh toán...
Trong nhiều năm qua, KBNN Bỉm Sơn luôn là một đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ khách hàng. Theo đó, KBNN Bỉm Sơn luôn quan tâm công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời triển khai và áp dụng thành công những phần mềm quản lý mới theo chương trình của KBNN và KBNN tỉnh Thanh Hóa như chương trình TABMIS, chương trình TCS, chương trình thanh toán song phương điện tử (SPĐT) với Ngân hàng Nông nghiệp, chương trình TTVĐT, chương trình cung cấp Báo cáo Tài chính...
Hiện tại, KBNN Bỉm Sơn đang thực hiện các ứng dụng chương trình tin học để vận hành công việc hàng ngày như: Chương trình (CT) Quản lý Thanh toán vốn đầu tư, CT Quản lý nghiệp vụ Kho quỹ, CT Kế toán Nội bộ Kho bạc, CT Thanh toán liên kho bạc điện tử, CT Quản lý tài sản, CT Thanh toán trái phiếu kho bạc, CT Thu thuế trực tiếp (TCS), CT Tabmis, CT Khai thác báo cáo, CT Thanh toán song phương điện tử, CT Dịch vụ công trực tuyến. Việc ứng dụng tin học vào hạch toán kế toán và các loại báo cáo thống kê đều thực hiện đúng quy trình, phát huy được hiệu quả. Đặc biệt là việc vận dụng thông thạo chương trình thanh toán điện tử giảm nhiều khâu trung gian, rút gắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho khách hàng và đã được các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương khen ngợi và đánh giá cao.
Có thể khẳng định, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, KBNN Bỉm Sơn đã tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu chi ngân sách. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức tiềm ẩn, toàn thể cán bộ, công chức đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, được Bộ Tài chính khen thưởng; Chi bộ Đảng đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức Công đoàn, Nữ công là Đơn vị xuất sắc của ngành. Về cá nhân, phấn đấu có cán bộ đạt điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng cấp Bộ, cấp KBNN.

TH

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC