Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
624
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2516
Tháng này:
24401
Tất cả:
933723

Mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn – Đoàn kết là nền tảng tạo nên thành công

Ngày 16/11/2018 16:22:14

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo nên thành công trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã công nghiệp.

Anh ngay dai doan ket (2).jpg


Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Tỉnh, của Thị xã; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn viên hội viên, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh; Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên: Hội Cựu chiến binh đạt 98%, Hội Liên hiệp Phụ nữ 89,7%; Liên đoàn lao động 74,1%; Hội Nông dân 99% số hộ làm nông, lâm, thủy sản, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 71%; Hội Người cao tuổi 94,8%.

Việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã được MTTQ các cấp quan tâm đẩy mạnh, thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại Thị xã.Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” do MTTQ các cấp triển khai đã tạo được chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Hà Lan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã Quang Trung đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí phấn đấu hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2019. Bên cạnh đó công tác xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tổ tự quản văn minh đô thị cũng được quan tâm thực hiện: Có 6/6 phường triển khai xây dựng phường văn minh đô thị, đăng ký các tuyến đường, khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị; huy động hàng chục tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và mua sắm trang thiết bị phục vụ các thiết chế ở khu dân cư. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các câu lạc bộ đã thành nề nếp, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đi đôi với các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng.

Với phương châm “Lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân”,MTTQ các cấp trên địa bàn Thị xã đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu.MTTQ thị xã và các xã, phường đã vận động được 682.000.000đ và thực hiện hiệu quả 2 chương trình: Tặng quà tết cho 100% hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ hộ nghèo huyện Thạch Thành 50 triệu đồng dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ con giống cho 12 hộ nghèo ở phường Phú Sơn và Lam Sơn với tổng giá trị: 149.600.000 đồng. Ngoài ra, MTTQ đã vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Từ cuộc vận động trên đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam ở các khu dân cư tiếp tục được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nội dung, hình thức phong phú, thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia.

Để thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với đảng, chính quyền; là trung tâm đại đoàn kết, MTTQ các cấp đã tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; MTTQ các cấp đã chủ trì gần 50 cuộc giám sát, phản biện xã hội và tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng– an ninh của thị xã, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ các cấp được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Có thể khẳng định, bằng sự phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn đã chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đến xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đang giúp địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn – Đoàn kết là nền tảng tạo nên thành công

Đăng lúc: 16/11/2018 16:22:14 (GMT+7)

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo nên thành công trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã công nghiệp.

Anh ngay dai doan ket (2).jpg


Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Tỉnh, của Thị xã; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn viên hội viên, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh; Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên: Hội Cựu chiến binh đạt 98%, Hội Liên hiệp Phụ nữ 89,7%; Liên đoàn lao động 74,1%; Hội Nông dân 99% số hộ làm nông, lâm, thủy sản, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 71%; Hội Người cao tuổi 94,8%.

Việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã được MTTQ các cấp quan tâm đẩy mạnh, thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại Thị xã.Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” do MTTQ các cấp triển khai đã tạo được chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Hà Lan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã Quang Trung đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí phấn đấu hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2019. Bên cạnh đó công tác xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tổ tự quản văn minh đô thị cũng được quan tâm thực hiện: Có 6/6 phường triển khai xây dựng phường văn minh đô thị, đăng ký các tuyến đường, khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị; huy động hàng chục tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và mua sắm trang thiết bị phục vụ các thiết chế ở khu dân cư. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các câu lạc bộ đã thành nề nếp, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đi đôi với các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng.

Với phương châm “Lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân”,MTTQ các cấp trên địa bàn Thị xã đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu.MTTQ thị xã và các xã, phường đã vận động được 682.000.000đ và thực hiện hiệu quả 2 chương trình: Tặng quà tết cho 100% hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ hộ nghèo huyện Thạch Thành 50 triệu đồng dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ con giống cho 12 hộ nghèo ở phường Phú Sơn và Lam Sơn với tổng giá trị: 149.600.000 đồng. Ngoài ra, MTTQ đã vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Từ cuộc vận động trên đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam ở các khu dân cư tiếp tục được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nội dung, hình thức phong phú, thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia.

Để thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với đảng, chính quyền; là trung tâm đại đoàn kết, MTTQ các cấp đã tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; MTTQ các cấp đã chủ trì gần 50 cuộc giám sát, phản biện xã hội và tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng– an ninh của thị xã, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ các cấp được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Có thể khẳng định, bằng sự phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn đã chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đến xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đang giúp địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa