Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1615
Hôm qua:
1895
Tuần này:
6560
Tháng này:
35805
Tất cả:
465955

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thị xã Bỉm Sơn

Ngày 14/08/2017 16:23:10

Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) thị xã Bỉm Sơn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn đảng bộ thị xã, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho ban thường vụ thị ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn thị xã. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị; xây dựng và củng cố thế giới quan khoa học, niềm tin, đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức, các đối tượng trong hệ thống chính trị. Chú trọng đào tạo LLCT theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp LLCT. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các mô hình, điển hình trong thị xã, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải gắn với liên hệ thực tế tình hình cơ sở, địa phương, gắn lý luận vào thực tiễn, trung tâm còn áp dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động của học viên như phương pháp giảng viên nêu vấn đề, học viên thảo luận; sử dụng phương tiện trợ giảng hiện đại vào quá trình giảng dạy. Cùng với việc tăng cường các biện pháp quản lý học viên trong quá trình học tập, trung tâm còn linh hoạt trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các đối tượng là công nhân, lao động các doanh nghiệp. Các lớp bồi dưỡng của trung tâm thực hiện theo đúng quy định chung, sau mỗi chương trình đều có kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học viên. Đồng thời, trung tâm còn thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện, số buổi vắng của học viên, để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của trung tâm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình và đăng ký xây dựng trung tâm BDCT thị xã đạt chuẩn. Kết quả, từ khi đăng ký xây dựng trung tâm BDCT đạt chuẩn (năm 2009) đến nay, trung tâm đã mở 153 lớp đào tạo, bồi dưỡng và hội nghị báo cáo viên cấp thị xã với 9.703 lượt học viên tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, cấp ủy viên và bí thư chi bộ, công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên, công tác dân vận, cán bộ làm công tác văn phòng, đại biểu HĐND xã, phường, kiến thức quốc phòng – an ninh... Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp LLCT – hành chính tại chức cho 176 học viên... Chất lượng đào tạo được chú trọng, nâng cao, tỷ lệ khá, giỏi các lớp bồi dưỡng đạt trên 75%, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao nhận thức lý luận và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Số học viên sau khi tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng về LLCT và chuyên môn, nghiệp vụ đã nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương; chất lượng công tác được nâng lên, phương pháp làm việc, chỉ đạo cơ sở có chuyển biến tích cực. Với những nỗ lực, cố gắng, tháng 6-2017, Trung tâm BDCT thị xã Bỉm Sơn đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công nhận đạt chuẩn với 6 tiêu chí cụ thể: Về tổ chức bộ máy; cán bộ, giảng viên và nhân viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác xã hội hóa và công tác quản lý hồ sơ lưu trữ, sử dụng hồ sơ sổ sách.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm BDCT thị xã Bỉm Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư; tích cực đổi mới công tác giảng dạy và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới tại trung tâm đi vào nền nếp và hiệu quả, luôn giữ vững và phát huy danh hiệu trung tâm BDCT đạt chuẩn.

Phan Nga

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 14/08/2017 16:23:10 (GMT+7)

Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) thị xã Bỉm Sơn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn đảng bộ thị xã, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho ban thường vụ thị ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn thị xã. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị; xây dựng và củng cố thế giới quan khoa học, niềm tin, đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức, các đối tượng trong hệ thống chính trị. Chú trọng đào tạo LLCT theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp LLCT. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các mô hình, điển hình trong thị xã, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải gắn với liên hệ thực tế tình hình cơ sở, địa phương, gắn lý luận vào thực tiễn, trung tâm còn áp dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động của học viên như phương pháp giảng viên nêu vấn đề, học viên thảo luận; sử dụng phương tiện trợ giảng hiện đại vào quá trình giảng dạy. Cùng với việc tăng cường các biện pháp quản lý học viên trong quá trình học tập, trung tâm còn linh hoạt trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các đối tượng là công nhân, lao động các doanh nghiệp. Các lớp bồi dưỡng của trung tâm thực hiện theo đúng quy định chung, sau mỗi chương trình đều có kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học viên. Đồng thời, trung tâm còn thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện, số buổi vắng của học viên, để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của trung tâm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình và đăng ký xây dựng trung tâm BDCT thị xã đạt chuẩn. Kết quả, từ khi đăng ký xây dựng trung tâm BDCT đạt chuẩn (năm 2009) đến nay, trung tâm đã mở 153 lớp đào tạo, bồi dưỡng và hội nghị báo cáo viên cấp thị xã với 9.703 lượt học viên tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, cấp ủy viên và bí thư chi bộ, công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên, công tác dân vận, cán bộ làm công tác văn phòng, đại biểu HĐND xã, phường, kiến thức quốc phòng – an ninh... Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp LLCT – hành chính tại chức cho 176 học viên... Chất lượng đào tạo được chú trọng, nâng cao, tỷ lệ khá, giỏi các lớp bồi dưỡng đạt trên 75%, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao nhận thức lý luận và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Số học viên sau khi tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng về LLCT và chuyên môn, nghiệp vụ đã nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương; chất lượng công tác được nâng lên, phương pháp làm việc, chỉ đạo cơ sở có chuyển biến tích cực. Với những nỗ lực, cố gắng, tháng 6-2017, Trung tâm BDCT thị xã Bỉm Sơn đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công nhận đạt chuẩn với 6 tiêu chí cụ thể: Về tổ chức bộ máy; cán bộ, giảng viên và nhân viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác xã hội hóa và công tác quản lý hồ sơ lưu trữ, sử dụng hồ sơ sổ sách.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm BDCT thị xã Bỉm Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư; tích cực đổi mới công tác giảng dạy và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới tại trung tâm đi vào nền nếp và hiệu quả, luôn giữ vững và phát huy danh hiệu trung tâm BDCT đạt chuẩn.

Phan Nga