Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2140
Hôm qua:
2153
Tuần này:
11097
Tháng này:
44920
Tất cả:
1368291

Nâng cao chất lượng thi hành án dân sự, hành chính

Ngày 03/01/2020 22:15:28

Xác định công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực không ngừng trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ, toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác năm đến toàn thể cán bộ, công chức của chi cục để thực hiện; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên với các mức chỉ tiêu bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu Ngành và cấp trên giao. Bên cạnh đó, Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Chi cục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ; Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các ngành trong khối Nội chính, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, cấp ủy và chính quyền các phường, xã trong công tác phối hợp thi hành án. Cùng với đó tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những vụ việc khó khăn, phức tạp để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích cán bộ, chấp hành viên có những cách làm hiệu quả, thành tích cao trong công tác…

Trong năm 2019, tổng số vụ việc phải thi hành là là 583 vụ việc, trong đó, số vụ của năm 2018 chuyển sang là 140 vụ việc, số vụ thụ lý mới năm 2019 là 443 vụ việc (giảm 38 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018). Theo kết quả phân loại, có 481 vụ việc có điều kiện giải quyết (chiếm 82,5% tổng số án phải thi hành), 102 vụ việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm 17,5%). Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã giải quyết xong 397 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,5% trên tổng số vụ việc có điều kiện thi hành, vượt 0,5% so với chỉ tiêu Ngành giao; Số vụ việc đang giải quyết được chuyển sang năm 2020 là 186 vụ, trong đó số vụ việc có điều kiện nhưng chưa được thi hành xong là 84 vụ việc, số vụ việc chưa có điều kiện thi hành là 102 vụ việc. Về tiền, tổng số tiền thụ lý năm 2019 trên 133 tỷ đồng, trong đó số cũ năm 2018 chuyển sang trên 40 tỷ đồng, số thụ lý mới gần 93 tỷ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng (bằng 64,5%) so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền có điều kiện thi hành trên 98 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng số tiền phải thi hành án; đã thi hành xong được trên 8 tỷ đồng. Kết quả thi hành án về tiền đạt thấp, được xác định từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc đa số người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, chống đối thi hành án; một số vụ án lớn khác đang trong giai đoạn giải quyết và chưa có người mua tài sản… Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phương tiện và biên chế cán bộ của Chi cục vẫn còn thiếu thốn, khó khăn, chưa có kho tang vật, vật chứng, chưa có phương tiện xe ô tô để phục vụ cưỡng chế… đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thời gian tới, Chi cục thi hành án dân sự thị xã tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thi hành án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án để có kế hoạch, biện pháp tổ chức thi hành án hiệu quả. Tăng cường xác minh điều kiện thi hành án và tích cực đôn đốc, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, tập trung giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, án tồn đọng từ năm trước chuyển sang, đồng thời thực hiện tốt các đợt thi đua do ngành cấp trên phát động. Đối với những loại án có điều kiện thi hành, đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan vận động, đôn đốc đương sự tự nguyện thi hành và tổ chức thi hành dứt điểm. Trường hợp đối tượng cố tình lẩn tránh, chống đối thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm bản án, quyết định được thực thi, góp phần giáo dục, phòng ngừa chung. Cùng với đó, Chi cục thi hành án Thị xã chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp hiệu quả trong thi hành án dân sự, tổ chức cưỡng chế thi hành án nhằm ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân sự trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Hùng

Nâng cao chất lượng thi hành án dân sự, hành chính

Đăng lúc: 03/01/2020 22:15:28 (GMT+7)

Xác định công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực không ngừng trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ, toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác năm đến toàn thể cán bộ, công chức của chi cục để thực hiện; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên với các mức chỉ tiêu bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu Ngành và cấp trên giao. Bên cạnh đó, Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Chi cục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ; Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các ngành trong khối Nội chính, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, cấp ủy và chính quyền các phường, xã trong công tác phối hợp thi hành án. Cùng với đó tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những vụ việc khó khăn, phức tạp để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích cán bộ, chấp hành viên có những cách làm hiệu quả, thành tích cao trong công tác…

Trong năm 2019, tổng số vụ việc phải thi hành là là 583 vụ việc, trong đó, số vụ của năm 2018 chuyển sang là 140 vụ việc, số vụ thụ lý mới năm 2019 là 443 vụ việc (giảm 38 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018). Theo kết quả phân loại, có 481 vụ việc có điều kiện giải quyết (chiếm 82,5% tổng số án phải thi hành), 102 vụ việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm 17,5%). Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã giải quyết xong 397 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,5% trên tổng số vụ việc có điều kiện thi hành, vượt 0,5% so với chỉ tiêu Ngành giao; Số vụ việc đang giải quyết được chuyển sang năm 2020 là 186 vụ, trong đó số vụ việc có điều kiện nhưng chưa được thi hành xong là 84 vụ việc, số vụ việc chưa có điều kiện thi hành là 102 vụ việc. Về tiền, tổng số tiền thụ lý năm 2019 trên 133 tỷ đồng, trong đó số cũ năm 2018 chuyển sang trên 40 tỷ đồng, số thụ lý mới gần 93 tỷ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng (bằng 64,5%) so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền có điều kiện thi hành trên 98 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng số tiền phải thi hành án; đã thi hành xong được trên 8 tỷ đồng. Kết quả thi hành án về tiền đạt thấp, được xác định từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc đa số người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, chống đối thi hành án; một số vụ án lớn khác đang trong giai đoạn giải quyết và chưa có người mua tài sản… Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phương tiện và biên chế cán bộ của Chi cục vẫn còn thiếu thốn, khó khăn, chưa có kho tang vật, vật chứng, chưa có phương tiện xe ô tô để phục vụ cưỡng chế… đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thời gian tới, Chi cục thi hành án dân sự thị xã tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thi hành án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án để có kế hoạch, biện pháp tổ chức thi hành án hiệu quả. Tăng cường xác minh điều kiện thi hành án và tích cực đôn đốc, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, tập trung giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, án tồn đọng từ năm trước chuyển sang, đồng thời thực hiện tốt các đợt thi đua do ngành cấp trên phát động. Đối với những loại án có điều kiện thi hành, đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan vận động, đôn đốc đương sự tự nguyện thi hành và tổ chức thi hành dứt điểm. Trường hợp đối tượng cố tình lẩn tránh, chống đối thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm bản án, quyết định được thực thi, góp phần giáo dục, phòng ngừa chung. Cùng với đó, Chi cục thi hành án Thị xã chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp hiệu quả trong thi hành án dân sự, tổ chức cưỡng chế thi hành án nhằm ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân sự trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Hùng