Những kết quả nổi bật của Thị xã Bỉm Sơn trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 25/06/2020 17:43:19

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 được Đảng bộ, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Với nhiều giải pháp thiết thực, quyết liệt, thị xã đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu và đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Trên cơ sở Nghị quyết và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của nhiệm kỳ, thị xã đã xây dựng chương trình hành động, các giải pháp và nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu phấn đấu theo từng năm. Tổng giá trị sản xuất địa bàn năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt 33.737,2 tỷ đồng, theo giá so sánh 2010 ước đạt 25.400,7 tỷ đồng, tăng 1,98 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 14,6%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng nông – lâm nghiệp.Thu nhập bình quân đạt 80,1 triệu đồng/người/năm.

Thị xã đã có nhiều biện pháp nhằm phát triển, nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu; tốc độ tăng thu ngân sách tăng khá và vững chắc. Năm 2020, thu ngân sách địa bàn ước đạt 830 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước đạt 316,4 tỷ.đ tăng 2,4 lần so với năm 2015, bằng 141% mục tiêu đại hội (MTĐH); thu, chi ngân sách địa phương ước đạt 426,1 tỷ.đ, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020ước đạt 21.143 tỷ đồng, tăng 1,4% so MTĐH. Cơ cấu vốn đầu tư có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư doanh nghiệp và vốn đầu tư trong nhân dân. Tổng số thu tăng cao qua các năm, cơ cấu thu bền vững, đây cũng là tiền đề vững chắc tạo đà cho Bỉm Sơn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.

Ngành công nghiệp – xây dựng (CN-XD) tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, phát triển mạnh về quy mô với nhiều cơ sở sản xuất mới, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu và sức cạnh tranh. Năm 2020, giá trị sản xuất CN-XD ước đạt 18.240,2 tỷ.đ, tăng 1,97 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 14,58 %, tăng 1,38% so với MTĐH.

Việc hút đầu tư trên các lĩnh vực cũng được thị xã Bỉm Sơn quan tâm đẩy mạnh với quan điểm xuyên suốt đồng hành cùng doanh nghiệp, thị xã đã có nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi và thu hút nhiều dự án đầu tư vào thị xã, đồng thời tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trongnhiệm kỳ đã thu hút được 57 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.652 tỷ đồng; trong đó: đầu tư vào khu công nghiệp 21 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư 7.535 tỷ đồng; đầu tư ngoài khu công nghiệp 36 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư là 13.117 tỷ đồng. Tiêu biểu như dự án dây chuyền 2,3,4 nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy gạch Long Thành, nhà máy sản xuất kết cấu thép YADA (Nhật Bản), Dự án sản xuất gang tay Y tế (Khu A-KCN), dự án sản xuất lốp ô tô (Khu B-KCN), dự án đầu tư mở rộng sản xuất của Tổng công ty May 10, dự án sản xuất dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam, dự án Dây chuyền nghiền và đóng bao của Công ty xi măng Bỉm Sơn... Bên cạnh đó, thị xã đã thành lập mới được 463 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.389 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên 600 doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn và đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Các ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển về chất lượng. Hệ thống chợ và các siêu thị, cửa hàng thương mại được quan tâm đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm đạt 18,6%; Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 210 triệu USD, tăng 1,9 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm đạt 13,4%. Ngành Bưu chính, viễn thông được đầu tư hiện đại hóa, cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thông tin của nhân dân. Ngành điện, nước được đầu tư, mở rộng; năm 2020 sản lượng điện tiêu thụ toàn Thị xã ước đạt 122 triệu KWh, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Các di tích lịch sử-văn hóa được quan tâm đầu tư, tôn tạo khang trang; chất lượng dịch vụ được nâng lên, phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.

Sản xuất nông nghiệp của thị xã phát triển theo hướng bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 ước đạt 210,5 tỷ đồng, tăng 1,04 lần so với năm 2015. Đã chuyển đổi được hơn 70ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình trồng rau sạch, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh...; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt trên 100 triệu đồng/ha, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015. Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, Thị xã đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí trên 326 tỷ đồng đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, đổi mới mô hình sản xuất, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, môi trường được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến giữa năm 2019, 100% số xã trên địa bàn thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 là nền tảng vững chắc để Bỉm Sơn hướng tới mục tiêu trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa.
Nguyễn Tới

Những kết quả nổi bật của Thị xã Bỉm Sơn trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: 25/06/2020 17:43:19 (GMT+7)

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 được Đảng bộ, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Với nhiều giải pháp thiết thực, quyết liệt, thị xã đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu và đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Trên cơ sở Nghị quyết và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của nhiệm kỳ, thị xã đã xây dựng chương trình hành động, các giải pháp và nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu phấn đấu theo từng năm. Tổng giá trị sản xuất địa bàn năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt 33.737,2 tỷ đồng, theo giá so sánh 2010 ước đạt 25.400,7 tỷ đồng, tăng 1,98 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 14,6%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng nông – lâm nghiệp.Thu nhập bình quân đạt 80,1 triệu đồng/người/năm.

Thị xã đã có nhiều biện pháp nhằm phát triển, nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu; tốc độ tăng thu ngân sách tăng khá và vững chắc. Năm 2020, thu ngân sách địa bàn ước đạt 830 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước đạt 316,4 tỷ.đ tăng 2,4 lần so với năm 2015, bằng 141% mục tiêu đại hội (MTĐH); thu, chi ngân sách địa phương ước đạt 426,1 tỷ.đ, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020ước đạt 21.143 tỷ đồng, tăng 1,4% so MTĐH. Cơ cấu vốn đầu tư có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư doanh nghiệp và vốn đầu tư trong nhân dân. Tổng số thu tăng cao qua các năm, cơ cấu thu bền vững, đây cũng là tiền đề vững chắc tạo đà cho Bỉm Sơn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.

Ngành công nghiệp – xây dựng (CN-XD) tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, phát triển mạnh về quy mô với nhiều cơ sở sản xuất mới, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu và sức cạnh tranh. Năm 2020, giá trị sản xuất CN-XD ước đạt 18.240,2 tỷ.đ, tăng 1,97 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 14,58 %, tăng 1,38% so với MTĐH.

Việc hút đầu tư trên các lĩnh vực cũng được thị xã Bỉm Sơn quan tâm đẩy mạnh với quan điểm xuyên suốt đồng hành cùng doanh nghiệp, thị xã đã có nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi và thu hút nhiều dự án đầu tư vào thị xã, đồng thời tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trongnhiệm kỳ đã thu hút được 57 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.652 tỷ đồng; trong đó: đầu tư vào khu công nghiệp 21 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư 7.535 tỷ đồng; đầu tư ngoài khu công nghiệp 36 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư là 13.117 tỷ đồng. Tiêu biểu như dự án dây chuyền 2,3,4 nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy gạch Long Thành, nhà máy sản xuất kết cấu thép YADA (Nhật Bản), Dự án sản xuất gang tay Y tế (Khu A-KCN), dự án sản xuất lốp ô tô (Khu B-KCN), dự án đầu tư mở rộng sản xuất của Tổng công ty May 10, dự án sản xuất dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam, dự án Dây chuyền nghiền và đóng bao của Công ty xi măng Bỉm Sơn... Bên cạnh đó, thị xã đã thành lập mới được 463 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.389 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên 600 doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn và đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Các ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển về chất lượng. Hệ thống chợ và các siêu thị, cửa hàng thương mại được quan tâm đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm đạt 18,6%; Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 210 triệu USD, tăng 1,9 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm đạt 13,4%. Ngành Bưu chính, viễn thông được đầu tư hiện đại hóa, cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thông tin của nhân dân. Ngành điện, nước được đầu tư, mở rộng; năm 2020 sản lượng điện tiêu thụ toàn Thị xã ước đạt 122 triệu KWh, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Các di tích lịch sử-văn hóa được quan tâm đầu tư, tôn tạo khang trang; chất lượng dịch vụ được nâng lên, phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.

Sản xuất nông nghiệp của thị xã phát triển theo hướng bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 ước đạt 210,5 tỷ đồng, tăng 1,04 lần so với năm 2015. Đã chuyển đổi được hơn 70ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình trồng rau sạch, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh...; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt trên 100 triệu đồng/ha, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015. Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, Thị xã đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí trên 326 tỷ đồng đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, đổi mới mô hình sản xuất, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, môi trường được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến giữa năm 2019, 100% số xã trên địa bàn thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 là nền tảng vững chắc để Bỉm Sơn hướng tới mục tiêu trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa.
Nguyễn Tới

Công khai KQ giải quyết TTHC

Công khai DVC trực tuyến