Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3358
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8463
Tháng này:
57230
Tất cả:
1817121

Tăng cường bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngày 13/02/2020 08:45:51

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thôn, chủ rừng, các ngành có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR&PCCCR) và ý thức chấp hành pháp luật về BVR& PCCCR của nhân dân.

Chua chay.jpg
Ảnh minh họa.

Từ đó chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp để bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có; kiểm soát nghiêm ngặt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, giữ vững an ninh rừng ở tất cả các địa phương, đơn vị; hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020.

Theo đó, Công tác BVR& PCCCR phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, nhất là Chủ tịch UBND xã, phường, thủ trưởng đơn vị, chủ rừng, sự tham gia tích cực của các ngành, Uỷ ban MTTQ,, các đoàn thể chính trị- xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện tốt công tác BVR&PCCCR với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính; kiểm soát chặt chẽ nguy cơ cháy rừng và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng như phá rừng, xâm lấn rừng và đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp BVR&PCCCR năm 2020 ở từng địa phương, đơn vị.

Đối với công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh và của thị xã về công tác BV&PTR, PCCCR; Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai đến cấp xã, phường thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; Phương án huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng; kiện toàn các tổ, đội BVR&PCCCR cấp xã, phường, thôn; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác BV&PTR, PCCCR.

Trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phù hợp với từng địa phương, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thông qua các hình thức như: Tổ chức họp thôn, khu phố có rừng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thôn, khu phố; treo băng rôn khẩu hiệu; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp... qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, cộng đồng dân cư, chủ rừng, hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác BVR&PCCCR, từ đó khẳng định BVR&PCCCR là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng.

Cùng với đó các lực lượng Công an, Quân sự thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong việc thực hiện kế hoạch BVR, PCCCR; cùng với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng trực tiếp tham gia CCR; phối hợp điều tra nguyên nhân, đối tưọng gây cháy rừng xử lý theo quy định của pháp luật.Các thành viên Ban chỉ đạo thị xã thường xuyên thực hiện việc đến cơ sở để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cũng như tình hình BVR, PCCCR trên địa bàn đã được phân công phụ trách nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng và giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR ở cơ sở; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác PCCCR.

Song song với công tác BVR& PCCCR, thị xã cũng chú trọng đến công tác phát triển rừng. Tập trung chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, phường, vận động chủ rừng trồng rừng trên diện tích đất trống, đất sau khai thác; tập trung trồng những loài cây rừng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu trên địa bàn thị xã như: Cây lát hoa, keo, sao đen ...Tuyên truyền, hướng dẫn để các chủ rừng khi thiết kế trồng rừng phải chú ý đến giải pháp PCCCR như: Chừa băng trắng để tạo đường ranh cản lửa kết hợp đường di chuyển phục vụ công tác chăm sóc bảo vệ và chữa cháy rừng, trồng cây phù trợ. Trong những năm đầu khi rừng chưa khép tán các hộ có thể trồng xen cây cây nông nghiệp vừa tạo điều kiện chăm sóc cho cây lâm nghiệp vừa tăng thu nhập cho người trồng rừng.

Để việc thực hiện Kế hoạch Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 đạt hiệu quả cao, UBND thị xã đã giao Hạt Kiểm lâm Hà Trung phối hợp với phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thị xã triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thị xã, đồng thời đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã và cấp trên theo quy định.
Nguyễn Tới

Tăng cường bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đăng lúc: 13/02/2020 08:45:51 (GMT+7)

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thôn, chủ rừng, các ngành có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR&PCCCR) và ý thức chấp hành pháp luật về BVR& PCCCR của nhân dân.

Chua chay.jpg
Ảnh minh họa.

Từ đó chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp để bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có; kiểm soát nghiêm ngặt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, giữ vững an ninh rừng ở tất cả các địa phương, đơn vị; hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020.

Theo đó, Công tác BVR& PCCCR phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, nhất là Chủ tịch UBND xã, phường, thủ trưởng đơn vị, chủ rừng, sự tham gia tích cực của các ngành, Uỷ ban MTTQ,, các đoàn thể chính trị- xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện tốt công tác BVR&PCCCR với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính; kiểm soát chặt chẽ nguy cơ cháy rừng và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng như phá rừng, xâm lấn rừng và đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp BVR&PCCCR năm 2020 ở từng địa phương, đơn vị.

Đối với công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh và của thị xã về công tác BV&PTR, PCCCR; Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai đến cấp xã, phường thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; Phương án huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng; kiện toàn các tổ, đội BVR&PCCCR cấp xã, phường, thôn; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác BV&PTR, PCCCR.

Trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phù hợp với từng địa phương, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thông qua các hình thức như: Tổ chức họp thôn, khu phố có rừng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thôn, khu phố; treo băng rôn khẩu hiệu; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp... qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, cộng đồng dân cư, chủ rừng, hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác BVR&PCCCR, từ đó khẳng định BVR&PCCCR là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng.

Cùng với đó các lực lượng Công an, Quân sự thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong việc thực hiện kế hoạch BVR, PCCCR; cùng với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng trực tiếp tham gia CCR; phối hợp điều tra nguyên nhân, đối tưọng gây cháy rừng xử lý theo quy định của pháp luật.Các thành viên Ban chỉ đạo thị xã thường xuyên thực hiện việc đến cơ sở để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cũng như tình hình BVR, PCCCR trên địa bàn đã được phân công phụ trách nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng và giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR ở cơ sở; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác PCCCR.

Song song với công tác BVR& PCCCR, thị xã cũng chú trọng đến công tác phát triển rừng. Tập trung chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, phường, vận động chủ rừng trồng rừng trên diện tích đất trống, đất sau khai thác; tập trung trồng những loài cây rừng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu trên địa bàn thị xã như: Cây lát hoa, keo, sao đen ...Tuyên truyền, hướng dẫn để các chủ rừng khi thiết kế trồng rừng phải chú ý đến giải pháp PCCCR như: Chừa băng trắng để tạo đường ranh cản lửa kết hợp đường di chuyển phục vụ công tác chăm sóc bảo vệ và chữa cháy rừng, trồng cây phù trợ. Trong những năm đầu khi rừng chưa khép tán các hộ có thể trồng xen cây cây nông nghiệp vừa tạo điều kiện chăm sóc cho cây lâm nghiệp vừa tăng thu nhập cho người trồng rừng.

Để việc thực hiện Kế hoạch Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 đạt hiệu quả cao, UBND thị xã đã giao Hạt Kiểm lâm Hà Trung phối hợp với phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thị xã triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thị xã, đồng thời đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã và cấp trên theo quy định.
Nguyễn Tới