Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
734
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2626
Tháng này:
24511
Tất cả:
933833

Tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn

Ngày 16/01/2019 07:31:47

Nhằm tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện, phục vụ cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong các ngày lễ, tết Nguyên đán 2019, UBND Thị xã Bỉm Sơn vừa ban hành công văn số 2712/UBND-KT ngày 27/12/2018 về “Tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn”.

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn cầntích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân chấp hành đúng các quy định của Luật điện lực, các Nghị định của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ; Yêu cầu nhân dân không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không sản xuất, gieo trồng cây cối, hoa màu trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; không xây dựng, cơi nới công trình vi phạm trong khoảng cách an toàn lưới điện cao áp. Các hộ gia đình nằm trong hành lang và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải thực hiện đúng cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đã ký với Điện lực Bỉm Sơn và chính quyền địa phương. Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, hạ áp trên địa bàn kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng như: Điện lực Bỉm Sơn; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thị xã Bỉm Sơn; Đội quản lý trật tự Đô thị thị xã.

Đối với Điện lực Bỉm Sơn, cần phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan, quản lý vận hành tốt hệ thống lưới điện; thực hiện tốt phương án bảo vệ an toàn phòng, chống cháy nổ các công trình điện, kho tàng, thiết bị trên các đường dây và trạm biến áp, các điểm nóng về hàng lang an toàn, điểm tập trung đông người, khu vực đã xảy ra trộm cắp thiết bị điện, các vị trí có cây cao và ngoài hành lang... Đồng thời, phối hợp kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện; lập biên bản hiện trạng, biên bản cam kết giữa Điện lực Bỉm Sơn với UBND các xã, phường và các hộ có cây cối, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Khi phát hiện hệ thống lưới điện bị xâm phạm hoặc sự cố nghiêm trọng xảy ra, chủ động phối hợp với UBND xã, phường và công an địa phương nơi xảy ra vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại, sớm đưa công trình hoạt động trở lại.

Các phòng ban chức năng khác của UBND Thị xã như: Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra trật tự đô thị thị xã, Phòng Kinh tế... tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao,trong quá trình thẩm định cấp phép xây dựng các công trình phải rà soát quy hoạch điện, hướng tuyến đường điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, hạ áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ; Tăngcường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo các biện pháp an toàn xây dựng trong quá trình thi công công trình theo quy định của pháp luật, đồng thời, tham mưu giúp UBND thị xã trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn thị xã.
Phạm Thúy

Tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn

Đăng lúc: 16/01/2019 07:31:47 (GMT+7)

Nhằm tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện, phục vụ cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong các ngày lễ, tết Nguyên đán 2019, UBND Thị xã Bỉm Sơn vừa ban hành công văn số 2712/UBND-KT ngày 27/12/2018 về “Tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn”.

Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn cầntích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân chấp hành đúng các quy định của Luật điện lực, các Nghị định của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ; Yêu cầu nhân dân không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không sản xuất, gieo trồng cây cối, hoa màu trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; không xây dựng, cơi nới công trình vi phạm trong khoảng cách an toàn lưới điện cao áp. Các hộ gia đình nằm trong hành lang và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải thực hiện đúng cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đã ký với Điện lực Bỉm Sơn và chính quyền địa phương. Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, hạ áp trên địa bàn kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng như: Điện lực Bỉm Sơn; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thị xã Bỉm Sơn; Đội quản lý trật tự Đô thị thị xã.

Đối với Điện lực Bỉm Sơn, cần phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan, quản lý vận hành tốt hệ thống lưới điện; thực hiện tốt phương án bảo vệ an toàn phòng, chống cháy nổ các công trình điện, kho tàng, thiết bị trên các đường dây và trạm biến áp, các điểm nóng về hàng lang an toàn, điểm tập trung đông người, khu vực đã xảy ra trộm cắp thiết bị điện, các vị trí có cây cao và ngoài hành lang... Đồng thời, phối hợp kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện; lập biên bản hiện trạng, biên bản cam kết giữa Điện lực Bỉm Sơn với UBND các xã, phường và các hộ có cây cối, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Khi phát hiện hệ thống lưới điện bị xâm phạm hoặc sự cố nghiêm trọng xảy ra, chủ động phối hợp với UBND xã, phường và công an địa phương nơi xảy ra vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại, sớm đưa công trình hoạt động trở lại.

Các phòng ban chức năng khác của UBND Thị xã như: Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra trật tự đô thị thị xã, Phòng Kinh tế... tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao,trong quá trình thẩm định cấp phép xây dựng các công trình phải rà soát quy hoạch điện, hướng tuyến đường điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, hạ áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ; Tăngcường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo các biện pháp an toàn xây dựng trong quá trình thi công công trình theo quy định của pháp luật, đồng thời, tham mưu giúp UBND thị xã trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn thị xã.
Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa