Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
233
Hôm qua:
2188
Tuần này:
10620
Tháng này:
12610
Tất cả:
1203309

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 02/04/2019 18:10:12

Xác định bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng là một trong các biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm đời sống cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có được cuộc sống ổn định và hòa nhập với cộng đồng, không tái phạm tội, từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã, vừa qua UBND Thị xã đã ban hành Kế hoạch số 437 về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Theo đó, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp để mọi người xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND các phường, xã và các ngành chức năng thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về địa phương tái hòa nhập cộng đồng để họ chấp hành tốt pháp luật, các nghĩa vụ công dân. Thực hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập đồng; Xây dựng mô hình điểm về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở xã, phường; Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhận đỡ đầu, quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa, tiếp nhận những người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các doanh nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ vốn để họ làm kinh tế, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, Công an Thị xã rà soát, xác định những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần phòng ngừa tối đa tái phạm; đồng thời chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, nhất là các cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp…

Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Quá trình thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng phải chú trọng lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.
Nguyễn Tới

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Đăng lúc: 02/04/2019 18:10:12 (GMT+7)

Xác định bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng là một trong các biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm đời sống cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có được cuộc sống ổn định và hòa nhập với cộng đồng, không tái phạm tội, từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã, vừa qua UBND Thị xã đã ban hành Kế hoạch số 437 về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Theo đó, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp để mọi người xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND các phường, xã và các ngành chức năng thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về địa phương tái hòa nhập cộng đồng để họ chấp hành tốt pháp luật, các nghĩa vụ công dân. Thực hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập đồng; Xây dựng mô hình điểm về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở xã, phường; Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhận đỡ đầu, quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa, tiếp nhận những người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các doanh nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ vốn để họ làm kinh tế, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, Công an Thị xã rà soát, xác định những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần phòng ngừa tối đa tái phạm; đồng thời chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, nhất là các cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp…

Chủ tịch UBND Thị xã cũng đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Quá trình thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng phải chú trọng lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.
Nguyễn Tới