Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
223
Hôm qua:
2188
Tuần này:
10610
Tháng này:
12600
Tất cả:
1203299

Tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng chống cháy nổ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn

Ngày 16/07/2019 16:13:33

Nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi phá hại tài sản, phòng chống cháy nổ, công trình điện, cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Công văn số 1299/UBND-KT ngày 12/7/2019 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng chống cháy nổ, công trình lưới điện cao áp trên địa bàn.

Dien.jpg


Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu UBND các xã phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và các văn bản có liên quan đến từng thôn, xóm, khu phố trên địa bàn; tuyên truyền để nhân dân chấp hành các quy định về hành lang an toàn lưới điện cao áp, không trồng cây cối trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; tuyên truyền đến các hộ gia đình trong và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải thực hiện đúng theo cam kết đã ký với Điện lực và chính quyền địa phương, không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khi phát hiện hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp báo ngay cho UBND các xã phường hoặc điện lực Bỉm Sơn. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, đơn vị. Phối hợp với ngành điện thường xuyên kiểm tra, canh phòng các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, xử lý kịp thời, bảo vệ an toàn đường xây, đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định liên tục; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố cháy rừng.

Đối với Điện lực Bỉm Sơn, phối hợp với UBND các xã phường và đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ các công trình điện, bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn. Đặc biệt tại các điểm nóng về hành lang an toàn, các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, các điểm tập trung đông người, các khu vực đã xảy ra trộm cắp thiết bị điện, các vị trí có cây cao và ngoài hành lang, các điểm lưu kho vật tư dự phòng; rà soát, thống kê các hộ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện, UBND các xã phường xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, không để tái phát hoặc phát sinh vi phạm mới; thường xuyên kiểm tra chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp có ảnh hưởng đến an toàn công trình điện trên địa bàn, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo đơn vị đầu tư thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện cao áp.

UBND Thị xã cũng yêu cầu Công an Thị xã xây dựng và triển khai phương án bảo vệ tại các khu vực lưới điện cao áp đi qua nhằm kịp thời ứng phó khi các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, về phòng chống cháy rừng; phối hợp với ngành điện và đơn vị vận hành lưới điện cao áp điều tra xử lý các vụ việc trộm cắp, hủy hoạt và vi phạm hành lang lưới điện; thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách do cháy rừng và lũ lụt gây ra nhằm bảo vệ hệ thống truyền tải điện, vận hành an toàn tuyệt đối trong mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm 2019.

Cùng với đó, Hạt kiểm lâm Hà Trung phối hợp với các địa phương, đơn vị có rừng tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống cháy rừng, khi xảy ra sự cố kịp thời thông tin, phản ánh đến các cơ quan hữu quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, nhất là các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, khu rừng có hệ thống lưới điện cao áp, phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với sự cố cháy rừng.

UBND Thị xã đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thị xã phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện, tuyên truyền nhân dân không xây dựng, cơi nới thêm công trình, không trồng cây cối trong khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Các phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã, phòng Kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thị xã trong việc bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng chống cháy nổ, công trình lưới điện cao áp trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng chống cháy nổ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn

Đăng lúc: 16/07/2019 16:13:33 (GMT+7)

Nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi phá hại tài sản, phòng chống cháy nổ, công trình điện, cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Công văn số 1299/UBND-KT ngày 12/7/2019 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng chống cháy nổ, công trình lưới điện cao áp trên địa bàn.

Dien.jpg


Theo đó, UBND Thị xã yêu cầu UBND các xã phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và các văn bản có liên quan đến từng thôn, xóm, khu phố trên địa bàn; tuyên truyền để nhân dân chấp hành các quy định về hành lang an toàn lưới điện cao áp, không trồng cây cối trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; tuyên truyền đến các hộ gia đình trong và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải thực hiện đúng theo cam kết đã ký với Điện lực và chính quyền địa phương, không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khi phát hiện hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp báo ngay cho UBND các xã phường hoặc điện lực Bỉm Sơn. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, đơn vị. Phối hợp với ngành điện thường xuyên kiểm tra, canh phòng các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, xử lý kịp thời, bảo vệ an toàn đường xây, đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định liên tục; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố cháy rừng.

Đối với Điện lực Bỉm Sơn, phối hợp với UBND các xã phường và đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ các công trình điện, bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn. Đặc biệt tại các điểm nóng về hành lang an toàn, các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, các điểm tập trung đông người, các khu vực đã xảy ra trộm cắp thiết bị điện, các vị trí có cây cao và ngoài hành lang, các điểm lưu kho vật tư dự phòng; rà soát, thống kê các hộ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện, UBND các xã phường xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, không để tái phát hoặc phát sinh vi phạm mới; thường xuyên kiểm tra chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp có ảnh hưởng đến an toàn công trình điện trên địa bàn, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo đơn vị đầu tư thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện cao áp.

UBND Thị xã cũng yêu cầu Công an Thị xã xây dựng và triển khai phương án bảo vệ tại các khu vực lưới điện cao áp đi qua nhằm kịp thời ứng phó khi các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, về phòng chống cháy rừng; phối hợp với ngành điện và đơn vị vận hành lưới điện cao áp điều tra xử lý các vụ việc trộm cắp, hủy hoạt và vi phạm hành lang lưới điện; thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách do cháy rừng và lũ lụt gây ra nhằm bảo vệ hệ thống truyền tải điện, vận hành an toàn tuyệt đối trong mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm 2019.

Cùng với đó, Hạt kiểm lâm Hà Trung phối hợp với các địa phương, đơn vị có rừng tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống cháy rừng, khi xảy ra sự cố kịp thời thông tin, phản ánh đến các cơ quan hữu quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, nhất là các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao, khu rừng có hệ thống lưới điện cao áp, phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với sự cố cháy rừng.

UBND Thị xã đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thị xã phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện, tuyên truyền nhân dân không xây dựng, cơi nới thêm công trình, không trồng cây cối trong khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Các phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã, phòng Kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thị xã trong việc bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng chống cháy nổ, công trình lưới điện cao áp trên địa bàn.

Hà Nghĩa