Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3580
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8686
Tháng này:
57453
Tất cả:
1817344

Tập trung thu ngân sách nhà nước ngay từ tháng đầu năm 2020.

Ngày 11/02/2020 17:17:54

Năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Phát huy thành tựu đã đạt được, năm 2020 thị xã đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách Nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nghị quyết số 13ngày 10/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt từ 11,1% trở lên; Giá trị công nghiệp – xây dựng tăng 10%, thương mại – dịch vụ tăng từ 12,8%; Thu ngân sách Nhà nhước đạt trên 311 tỷ đồng, tăng 13%; Thu ngân sách địa phương đạt trên 390 tỷ đồng; Thu ngân sách địa bàn đạt 850 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 88%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,7 triệu đồng/người/năm..

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2020, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của những năm tiếp theo, UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp thông qua việc “Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 21ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và Nghị quyết của Ban thường vụ Thị Ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã Bỉm Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thị xã Bỉm Sơn năm 2020”, phấn đấu thực hiện các mục tiêu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, trong đó trọng tâm là hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu thu ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Thị xã tăng cường chỉ đạo, điều hành thu ngân sách với những giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tiễn, đảm bảo cân đối trong thời kỳ ổn định ngân sách; bố trí nguồn lực tập trung cho những dự án trọng điểm, đồng thời chủ động triển khai nguồn thu từ ngân sách do đấu giá quyền sử dụng đất. Chi cục thuế Bỉm Sơn thực hiện và theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý;đồng thời, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Đối với các địa phương, phải hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách, đảm bảo cơ cấu nguồn thu, trong đó đặc biệt quan tâm về chỉ tiêu thu phí, lệ phí. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ nguồn chi thường xuyên, tập trung chi dự án trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, các nhà đầu tư lớn, chiến lược trên địa bàn như: Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn; dự án khu dân cư Phố Chợ Tây Quốc lộ 1A….

Kết quả trong tháng 01 năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 15,5% so với CK, trong đó: Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng ước đạt trên 1.316 tỷ đồng,tăng 13,7% so CK; giá trị Thương mại -Dịch vụ ước đạt 635.800 triệu đồng, bằng 120,0% so CK; giá trị Nông - Lâm nghiệp, thủy sản đạt 17.525 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước đạt 12.256 triệu đồng; Thu ngân sách địa phương đạt 47.557 triệu đồng; Chi ngân sách địa phương đạt 40.884 triệu đồng.

Năm 2020 được Thị xã xác định có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong đó, đi cùng với thuận lợi là những khó khăn, như: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tiếp tục khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chưa tiếp cận sâu về khoa học công nghệ, về vốn…Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô cấp cấp do chủng mới vi rút Corona đãđang có tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tếcủa Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đối với địa bàn thị xã Bỉm Sơn, dịch bệnh này được xác định là có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, đặc biệt là ở ngành thương mại- dịch vụ, du lịch của địa phương. Việc giảm các khoản thu từ thương mại-dịch vụ , du lịch trong quý I, quý II là điều không tránh khỏi. Do đó, Thị xã tiếp tục nắm sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nhiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển đồng thời chỉ đạo các ngành, các địa phương quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu thuế.
Nguyễn Tới

Tập trung thu ngân sách nhà nước ngay từ tháng đầu năm 2020.

Đăng lúc: 11/02/2020 17:17:54 (GMT+7)

Năm 2019, thị xã Bỉm Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Phát huy thành tựu đã đạt được, năm 2020 thị xã đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách Nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nghị quyết số 13ngày 10/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt từ 11,1% trở lên; Giá trị công nghiệp – xây dựng tăng 10%, thương mại – dịch vụ tăng từ 12,8%; Thu ngân sách Nhà nhước đạt trên 311 tỷ đồng, tăng 13%; Thu ngân sách địa phương đạt trên 390 tỷ đồng; Thu ngân sách địa bàn đạt 850 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 88%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,7 triệu đồng/người/năm..

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2020, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của những năm tiếp theo, UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp thông qua việc “Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 21ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và Nghị quyết của Ban thường vụ Thị Ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã Bỉm Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thị xã Bỉm Sơn năm 2020”, phấn đấu thực hiện các mục tiêu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, trong đó trọng tâm là hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu thu ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Thị xã tăng cường chỉ đạo, điều hành thu ngân sách với những giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tiễn, đảm bảo cân đối trong thời kỳ ổn định ngân sách; bố trí nguồn lực tập trung cho những dự án trọng điểm, đồng thời chủ động triển khai nguồn thu từ ngân sách do đấu giá quyền sử dụng đất. Chi cục thuế Bỉm Sơn thực hiện và theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý;đồng thời, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Đối với các địa phương, phải hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách, đảm bảo cơ cấu nguồn thu, trong đó đặc biệt quan tâm về chỉ tiêu thu phí, lệ phí. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ nguồn chi thường xuyên, tập trung chi dự án trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, các nhà đầu tư lớn, chiến lược trên địa bàn như: Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn; dự án khu dân cư Phố Chợ Tây Quốc lộ 1A….

Kết quả trong tháng 01 năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 15,5% so với CK, trong đó: Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng ước đạt trên 1.316 tỷ đồng,tăng 13,7% so CK; giá trị Thương mại -Dịch vụ ước đạt 635.800 triệu đồng, bằng 120,0% so CK; giá trị Nông - Lâm nghiệp, thủy sản đạt 17.525 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước đạt 12.256 triệu đồng; Thu ngân sách địa phương đạt 47.557 triệu đồng; Chi ngân sách địa phương đạt 40.884 triệu đồng.

Năm 2020 được Thị xã xác định có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong đó, đi cùng với thuận lợi là những khó khăn, như: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tiếp tục khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chưa tiếp cận sâu về khoa học công nghệ, về vốn…Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô cấp cấp do chủng mới vi rút Corona đãđang có tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tếcủa Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đối với địa bàn thị xã Bỉm Sơn, dịch bệnh này được xác định là có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, đặc biệt là ở ngành thương mại- dịch vụ, du lịch của địa phương. Việc giảm các khoản thu từ thương mại-dịch vụ , du lịch trong quý I, quý II là điều không tránh khỏi. Do đó, Thị xã tiếp tục nắm sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nhiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển đồng thời chỉ đạo các ngành, các địa phương quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu thuế.
Nguyễn Tới