Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
318
Hôm qua:
2505
Tuần này:
9523
Tháng này:
21547
Tất cả:
1482375

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

Ngày 06/10/2019 15:38:18

Xác định một trong những điều kiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân chính là doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu thành lập mới 100 doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm được Thị xã quan tâm thực hiện trong năm 2019. Song, để phát triển thêm 100 doanh nghiệp không phải là chuyện dễ làm trong điều kiện quy mô của nền kinh tế còn nhỏ và năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Trước tình hình đó, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.

DNBS.jpg
Ảnh tư liệu.

Qua khảo sát, tìm hiểu thực tế thì nhiều hộ kinh doanh, sản xuất cá thể còn tâm lý lo ngại khi chuyển lên doanh nghiệp. Họ cho rằng, với mô hình doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các vấn đề như mở sổ sách, thuê kế toán, lập báo cáo tài chính, lưu giữ hóa đơn, sổ sách… Bên cạnh đó, khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thì còn phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính phức tạp hơn so với hộ kinh doanh như bảo hiểm, lao động, phòng cháy chữa cháy… và chính những thủ tục này sẽ làm gia tăng chi phí, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì có tư duy như vậy nên rất nhiều hộ kinh doanh vẫn muốn nộp thuế theo hình thức khoán thuế và không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh kinh doanh tạp hóa, hàng tiêu dùng, ăn uống, vật liệu xây dựng…, với thị trường tiêu thụ sản phẩm trong phạm vi nhỏ, số lượng lao động ít.

Để giải quyết trở ngại trên, Thị xã đã tăng cường tuyên truyền đến từng khu phố, thôn xóm, người dân về các chính sách của Nhà nước về khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, điển hình như Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hưởng một số ưu đãi như miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện...Ngoài ra, trên cơ sở quy định của pháp luật, Thị xã đã giao phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã là đầu mối hướng dẫn hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới; Hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới để làm thủ tục kê khai thuế qua mạng; Giao Chi cục Thuế Bỉm Sơn hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập về công tác kế toán, thuế (nếu doanh nghiệp có nhu cầu)…

Bên cạnh đó, Thị xã cũng đã chủ động kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn và tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư như tư vấn chính sách của tỉnh, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, hỗ trợ doanh nghiệp thu hút lao động, cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư...; Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về Khởi sự doanh nghiệp. Mặt khác, Thị xã cũng yêu cầu chính quyền các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển đổi mô hình kinh doanh hộ cá thể sang doanh nghiệp, đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, trong đó tập trung vận động các cơ sở kinh doanh có doanh thu ổn định hàng năm, địa điểm kinh doanh cố định; đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực, ngành nghề như: kinh doanh vàng bạc, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, chế biến lâm sản, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng…

Với những giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia vào cuộc của các tổ chức đoàn thể các cấp và quan trọng sự thay đổi tư duy trong hoạt động của các hộ kinh doanh, sản xuất cá thể, chúng ta tin tưởng rằng thị xã Bỉm Sơn sẽ hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra.
Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

Đăng lúc: 06/10/2019 15:38:18 (GMT+7)

Xác định một trong những điều kiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân chính là doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu thành lập mới 100 doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm được Thị xã quan tâm thực hiện trong năm 2019. Song, để phát triển thêm 100 doanh nghiệp không phải là chuyện dễ làm trong điều kiện quy mô của nền kinh tế còn nhỏ và năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Trước tình hình đó, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.

DNBS.jpg
Ảnh tư liệu.

Qua khảo sát, tìm hiểu thực tế thì nhiều hộ kinh doanh, sản xuất cá thể còn tâm lý lo ngại khi chuyển lên doanh nghiệp. Họ cho rằng, với mô hình doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các vấn đề như mở sổ sách, thuê kế toán, lập báo cáo tài chính, lưu giữ hóa đơn, sổ sách… Bên cạnh đó, khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thì còn phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính phức tạp hơn so với hộ kinh doanh như bảo hiểm, lao động, phòng cháy chữa cháy… và chính những thủ tục này sẽ làm gia tăng chi phí, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì có tư duy như vậy nên rất nhiều hộ kinh doanh vẫn muốn nộp thuế theo hình thức khoán thuế và không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh kinh doanh tạp hóa, hàng tiêu dùng, ăn uống, vật liệu xây dựng…, với thị trường tiêu thụ sản phẩm trong phạm vi nhỏ, số lượng lao động ít.

Để giải quyết trở ngại trên, Thị xã đã tăng cường tuyên truyền đến từng khu phố, thôn xóm, người dân về các chính sách của Nhà nước về khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, điển hình như Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hưởng một số ưu đãi như miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện...Ngoài ra, trên cơ sở quy định của pháp luật, Thị xã đã giao phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã là đầu mối hướng dẫn hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới; Hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới để làm thủ tục kê khai thuế qua mạng; Giao Chi cục Thuế Bỉm Sơn hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập về công tác kế toán, thuế (nếu doanh nghiệp có nhu cầu)…

Bên cạnh đó, Thị xã cũng đã chủ động kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn và tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư như tư vấn chính sách của tỉnh, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, hỗ trợ doanh nghiệp thu hút lao động, cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư...; Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về Khởi sự doanh nghiệp. Mặt khác, Thị xã cũng yêu cầu chính quyền các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển đổi mô hình kinh doanh hộ cá thể sang doanh nghiệp, đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, trong đó tập trung vận động các cơ sở kinh doanh có doanh thu ổn định hàng năm, địa điểm kinh doanh cố định; đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực, ngành nghề như: kinh doanh vàng bạc, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, chế biến lâm sản, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng…

Với những giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia vào cuộc của các tổ chức đoàn thể các cấp và quan trọng sự thay đổi tư duy trong hoạt động của các hộ kinh doanh, sản xuất cá thể, chúng ta tin tưởng rằng thị xã Bỉm Sơn sẽ hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra.
Hoàng Hùng