Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2029
Hôm qua:
2188
Tuần này:
12416
Tháng này:
14406
Tất cả:
1205099

Thị xã Bỉm Sơn: Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 02/04/2019 18:10:16

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị xã Bỉm Sơn có nhiều chuyển biến tích cực; Ban Tiếp công dân Thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Xác định rõ phải làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe mới xác định được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó mới giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Thị xã đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân cũng như các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nâng cao cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, gắn tiếp dân với tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND thị xã đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng kế hoạch, niêm yết công khai lịch tiếp dân, trong đó có lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã. Công tác tiếp công dân luôn được Thị xã duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng lịch, đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Việc tiếp công dân luôn đảm bảo khách quan, dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử; luôn tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Với sự chỉ đạo sâu sát của Thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã đều nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp công dân hàng tuần để lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở.

Trong Quý I năm 2019, tại các trụ sở tiếp công dân trên toàn địa bàn Thị xã đã tiếp 195 lượt công dân với 117 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó, tại trụ sở tiếp công dân của UBND thị xã đã tiếp 141 lượt người với 63 vụ việc; tại trụ sở tiếp công dân của UBND các xã, phường đã tiếp 54 lượt người với 54 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu các lĩnh vực về: Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của thị xã, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mở rộng đường dân cư…

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thị xã đã tiếp nhận 101 đơn, trong đó: 07 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 92 đơn phản ánh, kiến nghị. Trong thời gian qua, do Thị xã có nhiều dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện nên tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn nhiều, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực, sâu sát, coi nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, từ Thị xã đến xã, phường đã xem xét giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đại đa số nhân dân đồng thuận. Do vậy, việc khiếu kiện đông người, các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc tiếp, đối thoại với công dân của lãnh đạo từ Thị xã đến cơ sở đã tạo thuận lợi cho người dân góp phần quan trọng cho việc tăng cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin để giải quyết vụ việc. Kết quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời, các vụ việc phát sinh được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết, tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước.

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Thị xã đến cơ sở để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đặc biệt là những đơn thư khiếu nại kéo dài, có tính phức tạp, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp… Cùng với đó, Thị xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền vận động, giải thích và đối thoại để tạo được sự đồng thuận của công dân trong việc giải quyết đơn thư; Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực; Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn: Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng lúc: 02/04/2019 18:10:16 (GMT+7)

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị xã Bỉm Sơn có nhiều chuyển biến tích cực; Ban Tiếp công dân Thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Xác định rõ phải làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe mới xác định được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó mới giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Thị xã đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân cũng như các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nâng cao cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, gắn tiếp dân với tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND thị xã đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng kế hoạch, niêm yết công khai lịch tiếp dân, trong đó có lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã. Công tác tiếp công dân luôn được Thị xã duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng lịch, đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Việc tiếp công dân luôn đảm bảo khách quan, dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử; luôn tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Với sự chỉ đạo sâu sát của Thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã đều nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp công dân hàng tuần để lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở.

Trong Quý I năm 2019, tại các trụ sở tiếp công dân trên toàn địa bàn Thị xã đã tiếp 195 lượt công dân với 117 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó, tại trụ sở tiếp công dân của UBND thị xã đã tiếp 141 lượt người với 63 vụ việc; tại trụ sở tiếp công dân của UBND các xã, phường đã tiếp 54 lượt người với 54 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu các lĩnh vực về: Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của thị xã, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mở rộng đường dân cư…

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thị xã đã tiếp nhận 101 đơn, trong đó: 07 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 92 đơn phản ánh, kiến nghị. Trong thời gian qua, do Thị xã có nhiều dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện nên tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn nhiều, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực, sâu sát, coi nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, từ Thị xã đến xã, phường đã xem xét giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đại đa số nhân dân đồng thuận. Do vậy, việc khiếu kiện đông người, các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc tiếp, đối thoại với công dân của lãnh đạo từ Thị xã đến cơ sở đã tạo thuận lợi cho người dân góp phần quan trọng cho việc tăng cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin để giải quyết vụ việc. Kết quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời, các vụ việc phát sinh được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết, tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước.

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Thị xã đến cơ sở để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đặc biệt là những đơn thư khiếu nại kéo dài, có tính phức tạp, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp… Cùng với đó, Thị xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền vận động, giải thích và đối thoại để tạo được sự đồng thuận của công dân trong việc giải quyết đơn thư; Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực; Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Tới