Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3980
Hôm qua:
4038
Tuần này:
8018
Tháng này:
26693
Tất cả:
1786598

Thị xã Bỉm Sơn: Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 24/09/2019 15:30:28

Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đã huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội tại địa phương, là chỗ dựa tin cậy của các hộ sản xuất nhỏ, kinh tế hộ gia đình.

Xác định được tầm quan trọng của KTTT, thời gian qua cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng tạo mọi điều kiện để KTTT, HTX trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn phát triển.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 11 HTX đang hoạt động, trong đó có: 2 HTX dịch vụ nông nghiệp, 01 HTX tiểu thủ công nghiệp, 01 HTX dịch vụ thương mại, 01 quỹ Tín dụng nhân dân và 06 HTX dịch vụ tổng hợp (bao gồm cả nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ). Hầu hết các HTX hoạt động kinh doanh đều đảm bảo thu nhập cho xã viên và kinh doanh có lãi.

Đến HTX sản xuất vật liệu xây dựng Toàn Thắng có địa chỉ tại khu phố 14, phường Ngọc Trạo, chúng tôi bắt gặp không khí lao động hồ hởi của những thành viên HTX. Là một HTX đã có cơ sở sản xuất cố định, trong những năm gần đây, Ban Giám đốc HTX đã chủ động khai thác thị trường, đầu tư thiết bị, phương tiện để duy trì hoạt động và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm ổn định, nâng mức thu nhập cho thành viên và người lao động. Đến nay, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 5 triệu đồng/người/tháng.

Được thành lập từ năm 1995, Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Trạo) từng bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đã tích cực, chủ động đổi mới cơ chế hoạt động theo quy định của pháp luật, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh vừa có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành, vừa có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công việc; Thực hiện nghiêm túc các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động về lãi suất, về phân loại nợ, đảm bảo tốt khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. ,Ban giám đốc Quỹ luôn quyết tâm đặt mục tiêu là tăng trưởng tín dụng và mở rộng phát triển thành viên. Trong công tác điều hành, Quỹ luôn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn trong dân cư, chú trọng đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Chính vì thế Quỹ đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với khách hàng, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia. Do đó, hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Ngọc Sơn đã phát triển cả về lượng và chất trong các mặt hoạt động, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi nạn tín dụng đen. Đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn đã thu hút trên 2.500 thành viên tham gia, tổng số vốn huy động được trên 125 tỷ đồng.

Bỉm Sơn là một đô thị công nghiệp, tốc độ đô thị hóa nhanh, thực tế cho thấy ngày càng có nhiều lao động chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang ngành công nghiệp, dịch vụ dẫn tới thiếu hụt nhân công sản xuất nông nghiệp, từ đó các loại hình dịch vụ nông nghiệp có cơ hội phát triển. Trên địa bàn Thị xã hiện có 05 HTX đang hoạt động trên các lĩnh vực cung ứng dịch vụ nông nghiệp như: Tưới tiêu, làm đất, bảo vệ hoa màu, bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ giống cây trồng… Các HTX đã cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết, giá vật tư tăng, dịch bệnh gia súc, gia cầm… để triển khai các khâu dịch vụ cho các hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để gieo cấy kịp thời vụ, chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, trồng trọt của người nông dân, góp phần tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của Thị xã. Đặc biệt trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền thị xã, các HTX dịch vụ nông nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, chuyển những diện tích trồng một vụ lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế trang trại, kết hợp với chăn nuôi đại gia súc… góp phần làm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Có thể khẳng định những kết quả đạt được của kinh tế tập thể, HTX trong thời gian qua là rất quan trọng. Với sự quyết liệt, không ngừng sáng tạo vươn lên của các HTX,bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước bằng những chính sách thiết thực, phù hợp, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn: Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Đăng lúc: 24/09/2019 15:30:28 (GMT+7)

Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đã huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội tại địa phương, là chỗ dựa tin cậy của các hộ sản xuất nhỏ, kinh tế hộ gia đình.

Xác định được tầm quan trọng của KTTT, thời gian qua cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng tạo mọi điều kiện để KTTT, HTX trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn phát triển.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 11 HTX đang hoạt động, trong đó có: 2 HTX dịch vụ nông nghiệp, 01 HTX tiểu thủ công nghiệp, 01 HTX dịch vụ thương mại, 01 quỹ Tín dụng nhân dân và 06 HTX dịch vụ tổng hợp (bao gồm cả nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ). Hầu hết các HTX hoạt động kinh doanh đều đảm bảo thu nhập cho xã viên và kinh doanh có lãi.

Đến HTX sản xuất vật liệu xây dựng Toàn Thắng có địa chỉ tại khu phố 14, phường Ngọc Trạo, chúng tôi bắt gặp không khí lao động hồ hởi của những thành viên HTX. Là một HTX đã có cơ sở sản xuất cố định, trong những năm gần đây, Ban Giám đốc HTX đã chủ động khai thác thị trường, đầu tư thiết bị, phương tiện để duy trì hoạt động và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm ổn định, nâng mức thu nhập cho thành viên và người lao động. Đến nay, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 5 triệu đồng/người/tháng.

Được thành lập từ năm 1995, Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Trạo) từng bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đã tích cực, chủ động đổi mới cơ chế hoạt động theo quy định của pháp luật, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh vừa có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành, vừa có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công việc; Thực hiện nghiêm túc các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động về lãi suất, về phân loại nợ, đảm bảo tốt khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. ,Ban giám đốc Quỹ luôn quyết tâm đặt mục tiêu là tăng trưởng tín dụng và mở rộng phát triển thành viên. Trong công tác điều hành, Quỹ luôn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn trong dân cư, chú trọng đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Chính vì thế Quỹ đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với khách hàng, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia. Do đó, hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Ngọc Sơn đã phát triển cả về lượng và chất trong các mặt hoạt động, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi nạn tín dụng đen. Đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn đã thu hút trên 2.500 thành viên tham gia, tổng số vốn huy động được trên 125 tỷ đồng.

Bỉm Sơn là một đô thị công nghiệp, tốc độ đô thị hóa nhanh, thực tế cho thấy ngày càng có nhiều lao động chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang ngành công nghiệp, dịch vụ dẫn tới thiếu hụt nhân công sản xuất nông nghiệp, từ đó các loại hình dịch vụ nông nghiệp có cơ hội phát triển. Trên địa bàn Thị xã hiện có 05 HTX đang hoạt động trên các lĩnh vực cung ứng dịch vụ nông nghiệp như: Tưới tiêu, làm đất, bảo vệ hoa màu, bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ giống cây trồng… Các HTX đã cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết, giá vật tư tăng, dịch bệnh gia súc, gia cầm… để triển khai các khâu dịch vụ cho các hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để gieo cấy kịp thời vụ, chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, trồng trọt của người nông dân, góp phần tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của Thị xã. Đặc biệt trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền thị xã, các HTX dịch vụ nông nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, chuyển những diện tích trồng một vụ lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế trang trại, kết hợp với chăn nuôi đại gia súc… góp phần làm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Có thể khẳng định những kết quả đạt được của kinh tế tập thể, HTX trong thời gian qua là rất quan trọng. Với sự quyết liệt, không ngừng sáng tạo vươn lên của các HTX,bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước bằng những chính sách thiết thực, phù hợp, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Tới