Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1089
Hôm qua:
1766
Tuần này:
7355
Tháng này:
36571
Tất cả:
980959

Thị xã Bỉm Sơn: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn 0,83%

Ngày 21/02/2019 16:57:39

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019 của thị xã Bỉm Sơn đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,45% (năm 2018) xuống còn 0,83 vào cuối năm 2019 (tương đương giảm 100 hộ).

Theo đó, trên cơ sở rà soát năm 2018, Thị xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng phường, xã trên địa bàn để làm cơ sở thực hiện. Cụ thể: Phường Bắc Sơn giảm 17 hộ, phường Lam Sơn và Đông Sơn mỗi phường 16 hộ, phường Ngọc Trạo 15 hộ, phường Ba Đình 14 hộ, xã Hà Lan và phường Phú Sơn mối địa phương 8 hộ và xã Quang Trung giảm 6 hộ; Đồng thời, Thị xã đặt ra chỉ tiêu nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn: Không có tình trạng trẻ em trong độ tuổi từ 5-15 tuổi không đi học; đảm bảo 100% khẩu cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn của Ngân hàng chính sách xa hội; phấn đấu 90% hộ nghèo có nhà kiên cố, 98% hộ nghèo đảm bảo diện tích tối thiếu từ 8m2/người trở lên; 100% hộ nghèo có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh; 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông.

Để đạt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm UBND Thị xãđã chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo; rà soát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, phù hợp. Trong đó, xác định rõ các nguyên nhân của từng hộ nghèo như: nghèo do thiếu vốn, nghèo do thiếu phương tiện sản xuất, nghèo do thiếu đất đai, nghèo do thiếu việc làm, do thiếu tay nghề không biết làm ăn, do ốm đau dài ngày, mắc tệ nạn xã hội hoặc do thiếu lao động, đông người phụ thuộc, chây ỳ lao động, chi tiêu không hợp lý.... Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, đẩy mạnh triển khai nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tăng thu nhập và nhóm chính sách hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ tiền điện... cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, làm tốt công tác huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay trong sản xuất và nêu gương các gia đình vượt khó thoát nghèo...
Phạm Thúy

Thị xã Bỉm Sơn: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn 0,83%

Đăng lúc: 21/02/2019 16:57:39 (GMT+7)

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019 của thị xã Bỉm Sơn đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,45% (năm 2018) xuống còn 0,83 vào cuối năm 2019 (tương đương giảm 100 hộ).

Theo đó, trên cơ sở rà soát năm 2018, Thị xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng phường, xã trên địa bàn để làm cơ sở thực hiện. Cụ thể: Phường Bắc Sơn giảm 17 hộ, phường Lam Sơn và Đông Sơn mỗi phường 16 hộ, phường Ngọc Trạo 15 hộ, phường Ba Đình 14 hộ, xã Hà Lan và phường Phú Sơn mối địa phương 8 hộ và xã Quang Trung giảm 6 hộ; Đồng thời, Thị xã đặt ra chỉ tiêu nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn: Không có tình trạng trẻ em trong độ tuổi từ 5-15 tuổi không đi học; đảm bảo 100% khẩu cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn của Ngân hàng chính sách xa hội; phấn đấu 90% hộ nghèo có nhà kiên cố, 98% hộ nghèo đảm bảo diện tích tối thiếu từ 8m2/người trở lên; 100% hộ nghèo có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh; 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông.

Để đạt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm UBND Thị xãđã chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo; rà soát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, phù hợp. Trong đó, xác định rõ các nguyên nhân của từng hộ nghèo như: nghèo do thiếu vốn, nghèo do thiếu phương tiện sản xuất, nghèo do thiếu đất đai, nghèo do thiếu việc làm, do thiếu tay nghề không biết làm ăn, do ốm đau dài ngày, mắc tệ nạn xã hội hoặc do thiếu lao động, đông người phụ thuộc, chây ỳ lao động, chi tiêu không hợp lý.... Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, đẩy mạnh triển khai nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tăng thu nhập và nhóm chính sách hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ tiền điện... cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, làm tốt công tác huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay trong sản xuất và nêu gương các gia đình vượt khó thoát nghèo...
Phạm Thúy

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa