Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
853
Hôm qua:
1596
Tuần này:
3940
Tháng này:
33919
Tất cả:
856543

Thị xã Bỉm Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày 18/12/2018 14:32:19

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

BatHai 154.jpg
Trụ sở Thị ủy Bỉm Sơn.

Thị xã đã kịp thời xây dựng các quy chế, quy định về công tác cán bộ để triển khai thực hiện; xây dựng xong quy hoạch cán bộ cấp thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện công tác đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Theo thống kê của Ban Tổ chức Thị ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12-2018, thị xã đã cử 5 đồng chí đi học thạc sĩ; 9 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 93 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho 850 lượt cán bộ; thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử và bổ nhiệm 18 đồng chí; luân chuyển 3 đồng chí; điều động 21 đồng chí; phát triển được 3 tổ chức đảng, 12 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và kết nạp được 314 đảng viên. Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm được tổ chức chặt chẽ, dân chủ và khoa học theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Hàng năm có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TH

Thị xã Bỉm Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đăng lúc: 18/12/2018 14:32:19 (GMT+7)

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

BatHai 154.jpg
Trụ sở Thị ủy Bỉm Sơn.

Thị xã đã kịp thời xây dựng các quy chế, quy định về công tác cán bộ để triển khai thực hiện; xây dựng xong quy hoạch cán bộ cấp thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện công tác đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Theo thống kê của Ban Tổ chức Thị ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12-2018, thị xã đã cử 5 đồng chí đi học thạc sĩ; 9 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 93 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho 850 lượt cán bộ; thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử và bổ nhiệm 18 đồng chí; luân chuyển 3 đồng chí; điều động 21 đồng chí; phát triển được 3 tổ chức đảng, 12 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và kết nạp được 314 đảng viên. Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm được tổ chức chặt chẽ, dân chủ và khoa học theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Hàng năm có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TH

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa