Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1486
Hôm qua:
2220
Tuần này:
1486
Tháng này:
20268
Tất cả:
1210950

Thị xã Bỉm Sơn: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngày 12/03/2019 16:10:13

Do tình hình thời tiết biến đổi phức tạp, khả năng trong thời gian tới nắng nóng, khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động đối phó với tình hình trên, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 344 về Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Chủ tịch UBND các phường, xã có rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, các chính sách liên quan đến quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Trong đó, quản lý chặt chẽ việc phát dọn, đốt thực bì trong các hoạt động sản xuất nông- lâm nghiệp, cấm đốt thực bì trong những ngày nắng nóng, khô hạn khi có thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên. Khi có cháy rừng, cháy thực bì, UBND các xã, phường, chủ rừng phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức dập tắt, không để cháy lan theo phương châm "04 tại chỗ". Trường hợp có nguy cơ cháy lớn, vượt tầm kiểm soát của địa phương phải kịp thời báo cáo UBND thị xã, Hạt Kiểm lâm Hà Trung để có biện pháp xử lý.

Đối với Hạt Kiểm lâm Hà Trung, phòng Kinh tế UBND thị xã, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở, các tuyến đường và địa bàn trọng yếu, làm tốt công tác dự tính, dự báo, thông tin kịp thời đến các phường, xã, chủ rừng và nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng thích hợp; Hỗ trợ chủ rừng tổ chức kiểm tra, truy quét ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã luôn sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống để tham gia chữa cháy rừng, đặc biệt là lực lượng cơ động, dân quân tự vệ xã, phường kịp thời tham gia chữa cháy khi được huy động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nắm bắt tâm tư, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư, tránh tình trạng phá rừng, đốt rừng do mâu thuẫn; Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”, phong trào “Khu dân cư 3 không” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các ban ngành liên quan, tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đăng lúc: 12/03/2019 16:10:13 (GMT+7)

Do tình hình thời tiết biến đổi phức tạp, khả năng trong thời gian tới nắng nóng, khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động đối phó với tình hình trên, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 344 về Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Chủ tịch UBND các phường, xã có rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, các chính sách liên quan đến quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Trong đó, quản lý chặt chẽ việc phát dọn, đốt thực bì trong các hoạt động sản xuất nông- lâm nghiệp, cấm đốt thực bì trong những ngày nắng nóng, khô hạn khi có thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên. Khi có cháy rừng, cháy thực bì, UBND các xã, phường, chủ rừng phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức dập tắt, không để cháy lan theo phương châm "04 tại chỗ". Trường hợp có nguy cơ cháy lớn, vượt tầm kiểm soát của địa phương phải kịp thời báo cáo UBND thị xã, Hạt Kiểm lâm Hà Trung để có biện pháp xử lý.

Đối với Hạt Kiểm lâm Hà Trung, phòng Kinh tế UBND thị xã, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở, các tuyến đường và địa bàn trọng yếu, làm tốt công tác dự tính, dự báo, thông tin kịp thời đến các phường, xã, chủ rừng và nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng thích hợp; Hỗ trợ chủ rừng tổ chức kiểm tra, truy quét ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã luôn sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống để tham gia chữa cháy rừng, đặc biệt là lực lượng cơ động, dân quân tự vệ xã, phường kịp thời tham gia chữa cháy khi được huy động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nắm bắt tâm tư, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư, tránh tình trạng phá rừng, đốt rừng do mâu thuẫn; Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”, phong trào “Khu dân cư 3 không” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các ban ngành liên quan, tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Nguyễn Tới