Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3931
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7969
Tháng này:
26644
Tất cả:
1786549

Thị xã Bỉm Sơn: Thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Ngày 21/06/2018 13:48:10

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại thị xã Bỉm Sơn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Thị xã. Nhờ vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tre em.jpg


Để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa qua, Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành Kế hoạch số 1017/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Theo Kế hoạch, Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 có mục đích bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em; giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”; tăng cường sự quan tâm, chăm lo của gia đình và cộng đồng, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.

Các hoạt động trọng tâm của Tháng hành động vì trẻ em 2018 bao gồm: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; triển khai các nội dung, thông điệp về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong môi trường công nghệ số, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.Để thực hiện tốt Kế hoạch, UBND Thị xã giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thị xã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng cùng hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; Chủ động phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện, thông tin đại chúng.

Cũng theo Kế hoạch, UBND Thị xã yêu cầu UBND các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai hiệu quả các hoạt động; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, kết hợp với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); triển khai các hoạt động vận động xã hội ủng hộ nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tại địa phương để chăm lo cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Phùng Thu

Thị xã Bỉm Sơn: Thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Đăng lúc: 21/06/2018 13:48:10 (GMT+7)

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại thị xã Bỉm Sơn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Thị xã. Nhờ vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tre em.jpg


Để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa qua, Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành Kế hoạch số 1017/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Theo Kế hoạch, Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 có mục đích bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em; giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”; tăng cường sự quan tâm, chăm lo của gia đình và cộng đồng, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.

Các hoạt động trọng tâm của Tháng hành động vì trẻ em 2018 bao gồm: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; triển khai các nội dung, thông điệp về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong môi trường công nghệ số, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.Để thực hiện tốt Kế hoạch, UBND Thị xã giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thị xã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng cùng hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; Chủ động phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện, thông tin đại chúng.

Cũng theo Kế hoạch, UBND Thị xã yêu cầu UBND các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai hiệu quả các hoạt động; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, kết hợp với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); triển khai các hoạt động vận động xã hội ủng hộ nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tại địa phương để chăm lo cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Phùng Thu