Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3672
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8778
Tháng này:
57545
Tất cả:
1817436

Thị xã tăng cường đôn đốc thu nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 10/06/2019 16:52:52

Tính đến ngày 31/5/2019, trên địa bàn thị xã còn 63 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền lớn, thời gian kéo dài. Tổng số tiền nợ trên 40,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do chủ sử dụng lao động không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

Việc các doanh nghiệp không đóng kịp thời BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Vì vậy để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, chủ tịch UBND các xã phường, Giám đốc BHXH, Thủ trường các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thị xã và các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn; cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ì trong thời gian dài.

UBND các xã phường phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc chấp hành quy định của Luật lao động, Luật BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND Thị xã trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước quyền lợi, chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chủ động đưa ra những giải pháp và tổ chức thực hiện thu nộp tiển BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp Phòng Lao động – thương binh và xã hội tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra xử lý các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; phối hợp với Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an Thị xã xử lý đơn vị nợ đọng tiền tiền BHXH theo quy định; phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Thị xã công khai danh tính các đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT để người dân trên địa bàn biết và theo dõi.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu chấp hành nghiêm túc pháp luật hiện hành về BHXH, BHYT, BHTN, có trách nhiệm tự khai và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời; thực hiện kê khai đóng BHXH cho người lao động hợp đồng từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13. Các đơn vị đang còn nợ BHXH, BHYT, BHTN thực hiện ngay việc đóng bảo hiểm để giảm nợ, tiến tới chấm dứt tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài.

Công an Thị xã phối hợp với BHXH Bỉm Sơn thực hiện tuyên truyền phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH Thị xã tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN.

Đối với Liên đoàn lao động Thị xã Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị nghiên cứu chức năng khởi kiện theo quy định đối với những đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về BHXH để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; phối hợp với công an, Thanh tra và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình chậm hoặc không đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thị xã tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Hà Nghĩa

Thị xã tăng cường đôn đốc thu nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Đăng lúc: 10/06/2019 16:52:52 (GMT+7)

Tính đến ngày 31/5/2019, trên địa bàn thị xã còn 63 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền lớn, thời gian kéo dài. Tổng số tiền nợ trên 40,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do chủ sử dụng lao động không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

Việc các doanh nghiệp không đóng kịp thời BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Vì vậy để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, chủ tịch UBND các xã phường, Giám đốc BHXH, Thủ trường các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thị xã và các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn; cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ì trong thời gian dài.

UBND các xã phường phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc chấp hành quy định của Luật lao động, Luật BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND Thị xã trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước quyền lợi, chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chủ động đưa ra những giải pháp và tổ chức thực hiện thu nộp tiển BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp Phòng Lao động – thương binh và xã hội tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra xử lý các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; phối hợp với Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an Thị xã xử lý đơn vị nợ đọng tiền tiền BHXH theo quy định; phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Thị xã công khai danh tính các đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT để người dân trên địa bàn biết và theo dõi.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu chấp hành nghiêm túc pháp luật hiện hành về BHXH, BHYT, BHTN, có trách nhiệm tự khai và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời; thực hiện kê khai đóng BHXH cho người lao động hợp đồng từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13. Các đơn vị đang còn nợ BHXH, BHYT, BHTN thực hiện ngay việc đóng bảo hiểm để giảm nợ, tiến tới chấm dứt tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài.

Công an Thị xã phối hợp với BHXH Bỉm Sơn thực hiện tuyên truyền phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH Thị xã tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN.

Đối với Liên đoàn lao động Thị xã Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị nghiên cứu chức năng khởi kiện theo quy định đối với những đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về BHXH để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; phối hợp với công an, Thanh tra và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình chậm hoặc không đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thị xã tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Hà Nghĩa