Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
889
Hôm qua:
1572
Tuần này:
3764
Tháng này:
17382
Tất cả:
926705

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn: Tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngày 16/02/2017 11:16:07

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương đã đề ra, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn xác định phải tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trong đó việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.

Với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đề ra đó là: “Huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, từng bước hiện đại. Không ngừng nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội; giữ vững và tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xây dựng Thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa trước năm 2020”. Từ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, xây dựng lịch học tập nghị quyết cho các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm việc triển khai đúng thời gian quy định. Trong đó, giao cho UBND Thị xã và các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các cấp cụ thể hóa 2 chương trình trọng tâm là phát triển công nghiệp - dịch vụ và phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp; đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thị xã; phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên nguồn lực cho các công trình nhằm cải thiện môi trường đầu tư; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...
Cùng với đó, Đảng bộ thị xã đẩy mạnh các giải pháp nhằm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp truyền giảng cho đội ngũ báo cáo viên; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu và các nội dung liên quan để tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, trước mỗi đợt quán triệt nghị quyết, Ban Tuyên giáo Thị ủy soạn thảo đề cương tuyên truyền nghị quyết theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, chỉ rõ những việc cấp ủy các cấp cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đối với đội ngũ báo cáo viên tham gia truyền đạt nghị quyết đều phải nắm rõ những quan điểm về đổi mới cách thức, phương pháp truyền đạt bảo đảm ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của nghị quyết đã nêu, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Việc triển khai nghị quyết thường kết hợp phổ biến thông tin thời sự giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Với cách làm trên, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã đi vào nền nếp. Việc triển khai nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, do đó nhiều nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Có thể nói, từ cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm, tự giác học tập, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Xuân Minh

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn: Tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đăng lúc: 16/02/2017 11:16:07 (GMT+7)

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương đã đề ra, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn xác định phải tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trong đó việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.

Với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đề ra đó là: “Huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, từng bước hiện đại. Không ngừng nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội; giữ vững và tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xây dựng Thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa trước năm 2020”. Từ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, xây dựng lịch học tập nghị quyết cho các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm việc triển khai đúng thời gian quy định. Trong đó, giao cho UBND Thị xã và các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các cấp cụ thể hóa 2 chương trình trọng tâm là phát triển công nghiệp - dịch vụ và phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp; đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thị xã; phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên nguồn lực cho các công trình nhằm cải thiện môi trường đầu tư; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...
Cùng với đó, Đảng bộ thị xã đẩy mạnh các giải pháp nhằm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp truyền giảng cho đội ngũ báo cáo viên; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu và các nội dung liên quan để tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, trước mỗi đợt quán triệt nghị quyết, Ban Tuyên giáo Thị ủy soạn thảo đề cương tuyên truyền nghị quyết theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, chỉ rõ những việc cấp ủy các cấp cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đối với đội ngũ báo cáo viên tham gia truyền đạt nghị quyết đều phải nắm rõ những quan điểm về đổi mới cách thức, phương pháp truyền đạt bảo đảm ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của nghị quyết đã nêu, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Việc triển khai nghị quyết thường kết hợp phổ biến thông tin thời sự giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Với cách làm trên, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã đi vào nền nếp. Việc triển khai nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, do đó nhiều nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Có thể nói, từ cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm, tự giác học tập, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Xuân Minh

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa